RPP

Sport en Spel naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft ingestemd met het bouwen van de Sport en Spel accommodatie in Reek en stuurt hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad. Sport en Spel Reek wordt een multifunctionele sportaccommodatie waar verenigingen zoals R.K.S.V. Achilles Reek, Tennisvereniging … read more

Gemeente

Sport en Spel naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft ingestemd met het bouwen van de Sport en Spel accommodatie in Reek en stuurt hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad. Sport en Spel Reek wordt een multifunctionele sportaccommodatie waar verenigingen zoals R.K.S.V. Achilles Reek, Tennisvereniging … read more

Toekomst Landerd

RPP wil dorpskernen goed achterlaten voor herindeling

RPP Landerd heeft donderdagavond 16 maart tegen de verkenning met de gemeente Uden gestemd. Niet omdat wij als partij tegen een herindeling zijn, integendeel zelfs, maar omdat we onze dorpskernen op een krachtige manier op de toekomst willen voorbereiden. Zowel … read more

Pers

RPP komt met gedegen lijst met draagvlak in alle dorpen

Het bestuur van de RPP is trots dat we weer kandidaten op onze lijst hebben staan die uit alle kernen van Landerd komen. Hiermee vinden we dat de kandidaten hiermee aangeven dat de RPP ondanks haar Reekse naam nog steeds … read more

Uitgediept

Woningbouw discussie

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we in gesprekken met onze achterban gemerkt dat veel mensen de politieke discussie over de woningbouw in Landerd niet goed begrijpen. Het is te ingewikkeld. Zelfs in het verkiezingsdebat van 13 maart 2014 bleek dat de … read more

Provincie

Krijgt Reek een wateropvang gebied?

De Rijksoverheid heeft het Deltaprogramma Rivieren in gang gezet om toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. In het gebiedsproces zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en in december heeft men de eerste concrete plannen gepresenteerd voor onze regio. In het rapport … read more