RPP

RPP wil snelle procedure bestemmingsplan Den Omgang

De RPP heeft het college gevraagd om de planning te verstrekken van de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan De Omgang. Nu wordt het plan pas in november in de gemeenteraad behandeld en wij denken dat dit sneller kan. … read more

Gemeente

RPP wil snelle procedure bestemmingsplan Den Omgang

De RPP heeft het college gevraagd om de planning te verstrekken van de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan De Omgang. Nu wordt het plan pas in november in de gemeenteraad behandeld en wij denken dat dit sneller kan. … read more

Toekomst Landerd

LANDERD KIEST VOOR DE MAASHORSTGEMEENTE

Landerd kiest voor de Maashorstgemeente: met een opkomst van 52% hebben 3.317 mensen gekozen voor optie 4. Wij hadden vertrouwen in uw keuze maar deze uitslag overtreft toch onze verwachtingen. Opvallend is ook dat veel mensen uit Schaijk kiezen voor … read more

Pers

Eerste bijeenkomst Dorpsplan Reek

De lokale gemeenschap van Reek wordt uitgenodigd om komend half jaar te helpen onderzoeken en bespreken hoe zij het dorp de komende tien jaar willen laten ontwikkelen. Zowel op het gebied van onderwijs, wonen, ondernemen, het verenigingsleven als (sport)faciliteiten. Donderdag … read more

Uitgediept

Woningbouw discussie

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we in gesprekken met onze achterban gemerkt dat veel mensen de politieke discussie over de woningbouw in Landerd niet goed begrijpen. Het is te ingewikkeld. Zelfs in het verkiezingsdebat van 13 maart 2014 bleek dat de … read more

Provincie

Krijgt Reek een wateropvang gebied?

De Rijksoverheid heeft het Deltaprogramma Rivieren in gang gezet om toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. In het gebiedsproces zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en in december heeft men de eerste concrete plannen gepresenteerd voor onze regio. In het rapport … read more