RPP

Lagere OZB verhoging in 2017

Vorige week woensdag is de kadernota voor 2017 behandelend door de gemeenteraad. Hierin vraagt het college de kaders om te verwerken tot een begroting voor 2017. Het college had het voorstel om de OZB wederom te verhogen met maar liefst … read more

Gemeente

Grote ambities gaan samen met hoge risico’s

Dit college van CDA, DS’97 en VHL geeft aan dat zij grote ambities hebben. Dit komt tot uiting in de kader nota voor 2017. Er is niks mis met grote ambities, maar als deze samengaan met hoge risico’s, waarvan de … read more

Toekomst Landerd

LANDERD KIEST VOOR DE MAASHORSTGEMEENTE

Landerd kiest voor de Maashorstgemeente: met een opkomst van 52% hebben 3.317 mensen gekozen voor optie 4. Wij hadden vertrouwen in uw keuze maar deze uitslag overtreft toch onze verwachtingen. Opvallend is ook dat veel mensen uit Schaijk kiezen voor … read more

Pers

Eerste bijeenkomst Dorpsplan Reek

De lokale gemeenschap van Reek wordt uitgenodigd om komend half jaar te helpen onderzoeken en bespreken hoe zij het dorp de komende tien jaar willen laten ontwikkelen. Zowel op het gebied van onderwijs, wonen, ondernemen, het verenigingsleven als (sport)faciliteiten. Donderdag … read more

Uitgediept

Woningbouw discussie

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we in gesprekken met onze achterban gemerkt dat veel mensen de politieke discussie over de woningbouw in Landerd niet goed begrijpen. Het is te ingewikkeld. Zelfs in het verkiezingsdebat van 13 maart 2014 bleek dat de … read more

Provincie

Krijgt Reek een wateropvang gebied?

De Rijksoverheid heeft het Deltaprogramma Rivieren in gang gezet om toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. In het gebiedsproces zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en in december heeft men de eerste concrete plannen gepresenteerd voor onze regio. In het rapport … read more