2630 handtekeningen voor een Aldi in Reek

Share

Donderdag 1 juni zijn we met ruim 200 Reekenaren naar het raadhuis in Schaijk gefietst om daar de handtekeningen aan te bieden voor een Aldi in Reek.  Guus Weitzel en Ans Linders legden als insprekers uit waarom de komst van een supermarkt zo belangrijk is voor Reek.

De afgelopen weken hebben mensen van de actiegroep maar liefst 2.630 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de komst van een Aldi op Reek Zuid. De handtekeningen werden namens de organisatie door Guusje Engbers aangeboden aan burgemeester Bakermans.

De raadsleden die arriveerden werden verwelkomt door een grote groep mensen die protesteerden voor een Aldi in Reek.

Ans Linders sprak in namens de inwoners van Reek die massaal in actie zijn gekomen. Ze legde uit waarom een supermarkt zo belangrijk is voor de leefbaarheid in het dorp en dat er massale steun is, zowel vanuit Reek als uit de omgeving. Het grote aantal handtekeningen en de bereidheid van heel veel mensen om dit in Schaijk duidelijk te maken spreken voor zich. Het raadhuis bleek te klein en daarom kon men in de Phoenix op een groot scherm de vergadering volgen.

Vervolgens nam Guus Weitzel het woord namens de Stichting Dorpsontwikkeling Reek. In het Reekse dorpsplan is onder andere opgenomen dat gezocht moet worden naar een alternatieve invulling van het bedrijventerrein Reek-Zuid. Al jaren wordt er totaal geen grond verkocht en de kosten rijzen de pan uit. Verder is de leefbaarheid van Reek een speerpunt in het dorpsplan.

Guus verweet het college dat men wel praat over burgerparticipatie en doe-democratie maar dat de daden nog uitblijven.

Guus gaf ook aan dat communicatie met de gemeente over dit onderwerp erg moeilijk is gebleken. Hij riep de gemeente op om de stichting en anderen te betrekken bij de plannen.

Als laatste riep hij op om te denken in kansen en niet in bedreigingen. Een Aldi in Reek is winst voor Landerd, voor de omgeving, voor Reek en voor de gemeente.

Daarna vergaderde de gemeenteraad over dit onderwerp. Harold van den Broek diende namens de RPP een initiatief raadsvoorstel in om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een supermarkt in Reek. Hij vond de uitleg van het college van Burgemeester en Wethouders veel te mager en wil daarom een goed onderzoek door een deskundig extern bureau.

Harold gaf aan dat er vanuit Schaijk en Zeeland veel angst voor concurrentie is zonder een goede onderbouwing van de feiten. Ook maakte hij duidelijk dat de Aldi in Zeeland op de huidige locatie wordt gesloten. Dit besluit heeft Aldi al genomen. De Garf is een slechte locatie die verlaten zal worden. Aldi kijkt al lang naar alternatieve locaties zowel in Zeeland als in Uden. Een vestiging in Reek staat geheel los van deze discussie. Aldi heeft ook al voorgesteld om zich te vestigen in Schaijk langs de Rijksweg. Dit is eerder al afgewezen.

Mathieu de Klein diende namens Progressief Landerd een voorstel in om direct te beginnen met de procedures. Dit voorstel werd wel door ons gesteund maar niet door de overige raadsleden.

Het voorstel van Harold om een onderzoek te starten werd wel gesteund door 16 van de 17 raadsleden. We zijn blij dat de wensen van Reek serieus worden onderzocht. Na de zomervakantie zal het onderzoek worden gestart.

Wij houden u op de hoogte.