RPP wil snelle procedure bestemmingsplan Den Omgang

Share

De RPP heeft het college gevraagd om de planning te verstrekken van de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan De Omgang. Nu wordt het plan pas in november in de gemeenteraad behandeld en wij denken dat dit sneller kan.

Bij Den Omgang gaat het om de herontwikkeling van de locatie van de voormalige school in Schaijk. Het is een bouwplan met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De initiatiefnemers willen hier woningen gaan bouwen voor jongeren en ouderen. Een prima initiatief.

Volgens de huidige planning van de gemeente zal de vaststelling van het bestemming pas in november plaatsvinden. De RPP is van mening dat het project veel te lang loopt en dat het zeker zo lang hoeft te duren voordat dit ter besluitvorming in de raad wordt gelegd.

Wij zijn van mening dat het samenvoegen van het (voor) ontwerp bestemmingsplan met het definitie bestemmingsplan en/of het gebruik maken van de crisis en herstel wet, zal leiden tot veel eerdere vaststelling.

De belangen van de omwonenden worden hiermee niet geschaad en de belangstellenden voor de woningen kunnen eerder starten waardoor kostenstijgingen worden beperkt en hierdoor bovendien ruimte komt op de huidige woning c.q. huurmarkt.

Voordeel voor de gemeente is dat de grond eerder wordt afgerekend waardoor de rentelasten hierdoor verder beperkt worden.