RPP

Acties voor een Aldi in Reek

Reek heeft een werkgroep opgericht die acties organiseert voor een Aldi in Reek. De inwoners zien de discounter heel graag verschijnen op Reek-Zuid. Er is een flyer verspreid en er wordt een handtekeningenactie gehouden die ook digitaal ondertekend kan worden op: www.petities24.com/aldi_in_reek … read more

Gemeente

Veel draagvlak voor een Aldi in Reek

Ruim 160 mensen waren dinsdagavond bij de bijeenkomst die de RPP had belegd over de gang van zaken rond het besluit van het college van B&W van Landerd om niet mee te werken aan de komst van een Aldi in … read more

Toekomst Landerd

RPP wil dorpskernen goed achterlaten voor herindeling

RPP Landerd heeft donderdagavond 16 maart tegen de verkenning met de gemeente Uden gestemd. Niet omdat wij als partij tegen een herindeling zijn, integendeel zelfs, maar omdat we onze dorpskernen op een krachtige manier op de toekomst willen voorbereiden. Zowel … read more

Pers

Eerste bijeenkomst Dorpsplan Reek

De lokale gemeenschap van Reek wordt uitgenodigd om komend half jaar te helpen onderzoeken en bespreken hoe zij het dorp de komende tien jaar willen laten ontwikkelen. Zowel op het gebied van onderwijs, wonen, ondernemen, het verenigingsleven als (sport)faciliteiten. Donderdag … read more

Uitgediept

Woningbouw discussie

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we in gesprekken met onze achterban gemerkt dat veel mensen de politieke discussie over de woningbouw in Landerd niet goed begrijpen. Het is te ingewikkeld. Zelfs in het verkiezingsdebat van 13 maart 2014 bleek dat de … read more

Provincie

Krijgt Reek een wateropvang gebied?

De Rijksoverheid heeft het Deltaprogramma Rivieren in gang gezet om toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. In het gebiedsproces zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en in december heeft men de eerste concrete plannen gepresenteerd voor onze regio. In het rapport … read more