RPP

Roland Werring stopt als raadslid

Fractievoorzitter Roland Werring heeft aangegeven per direct te stoppen als lid van de gemeenteraad van Landerd. Sinds 2002 is hij namens de RPP een zeer actieve en betrokken fractievoorzitter geweest. Als raadslid was Roland sterk in het debat, vasthoudend, met … read more

Gemeente

Veel draagvlak voor een Aldi in Reek

Ruim 160 mensen waren dinsdagavond bij de bijeenkomst die de RPP had belegd over de gang van zaken rond het besluit van het college van B&W van Landerd om niet mee te werken aan de komst van een Aldi in … read more

Toekomst Landerd

RPP wil dorpskernen goed achterlaten voor herindeling

RPP Landerd heeft donderdagavond 16 maart tegen de verkenning met de gemeente Uden gestemd. Niet omdat wij als partij tegen een herindeling zijn, integendeel zelfs, maar omdat we onze dorpskernen op een krachtige manier op de toekomst willen voorbereiden. Zowel … read more

Pers

RPP initiatief tegen collegebesluit weigering supermarkt Reek Zuid

Het college van B en W van Landerd besloot op 18 april jl. geen medewerking te verlenen aan de komst van een Aldi discounter op bedrijventerrein Reek-Zuid. Veel mensen uit Reek zijn het niet eens met dit besluit. Een eigen … read more

Uitgediept

Woningbouw discussie

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we in gesprekken met onze achterban gemerkt dat veel mensen de politieke discussie over de woningbouw in Landerd niet goed begrijpen. Het is te ingewikkeld. Zelfs in het verkiezingsdebat van 13 maart 2014 bleek dat de … read more

Provincie

Krijgt Reek een wateropvang gebied?

De Rijksoverheid heeft het Deltaprogramma Rivieren in gang gezet om toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. In het gebiedsproces zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en in december heeft men de eerste concrete plannen gepresenteerd voor onze regio. In het rapport … read more