advies Landsadvocaat bouwvergunning geitenstal

Share

Het college van B&W heeft advies gevraagd aan de landsadvocaat (advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, gevestigd in Den Haag), over de rechtmatigheid van de verleende vergunning voor de geitenstal op Langstraat 4 in Zeeland.

Op 24 mei is een voorlopig advies uitgebracht dat u HIER kunt inzien.

Zover nu bekend zal op 12 juni, na overleg met de Provincie, bekend worden of de bouwvergunning daadwerkelijk ter vernietiging door de Kroon zal worden voorgedragen.