Adviescommissie: Landerd is weeffout

Share

De provinciale Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant heeft in een rapport haar voorlopige aanbevelingen gepresenteerd voor de gemeenten in Noord-Oost Brabant.

De conclusies voor de gemeente Landerd zijn ongezouten: Landerd is het gevolg van een weeffout.

De commissie adviseert aan de provincie om een verregaande intensieve samenwerking van Uden en Veghel te stimuleren en faciliteren met als uiteindelijke doel een samenvoeging. Boekel en Landerd dienen volgens de commissie hierbij te worden betrokken.

U kunt het rapport van de adviescommissie HIER inzien.

De conclusies voor de gemeente Landerd zijn ongezouten. Een paar voorbeelden:

Landerd is volgens de adviescommissie, een gemeente met weinig samenhang. Een van de weeffouten voortvloeiend uit het herindelingsproces van de jaren negentig.

Volgens de adviescommissie laten de ontwikkelingen in de subregio’s zien dat er ‘witte vlekken’ blijven door andere keuzes of late keuzes van gemeenten. Landerd en Boekel komen dan op het netvlies van de commissie.

De adviescommissie wijst in dit verband ook met enige treurnis naar het stopzetten van de herindeling Uden-Veghel-Boekel, een fusie die volgens de commissie de huidige samenwerkingsproblemen in de regio had kunnen voorkomen.

De commissie adviseert aan de provincie om een verregaande intensieve samenwerking van Uden en Veghel te stimuleren en faciliteren. De stip op de horizon zou hier het samengaan van deze gemeenten moeten zijn. De witte vlekken Boekel en Landerd dienen volgens de commissie hierbij te worden betrokken.

De eerste reactie in Arena van het college van B&W bij monde van de burgemeester:

….”We zijn verheugd te constateren dat uit de bestuursscan die is uitgevoerd voor Landerd, blijkt dat we er als gemeente goed voor staan. Zowel de financiën als de gemeentelijke organisatie zijn op orde.”….

Dit is het ultieme voorbeeld van de struisvogelpolitiek van het college.

De RPP heeft in het verleden al de conclusie getrokken dat Landerd geen eenheid is. Deze conclusie werd ons toen niet in dank afgenomen.

Ook zijn wij niet blind voor de enorme uitdagingen die er voor ons liggen als kleine gemeente.

De conclusies en adviezen van de provinciale commissie zijn veel negatiever dan het geschetste beeld in de toekomstvisie voor Landerd van het gemeentebestuur.

Wij gaan ervan uit dat de overwegingen en conclusies van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant serieus meegenomen worden in het vervolg van de politieke discussie over de toekomst van Landerd.