Afscheid Hans Vereijken

Share

Op donderdag 3 september jl. kwam er een eind aan een college dat na de verkiezingen van 2014 veel werk heeft verzet. Dit werd door vriend en vijand onderkend. Nadat VHL het vertrouwen in de coalitie opzegde en vervolgens met de oppositie in zee ging moesten Jos Roelofs, Moritz Böhmer en Hans Vereijken helaas afscheid nemen. Hieronder de afscheidsspeech van Hans.

Voorzitter, leden van de raad, overige aanwezigen en kijkers thuis,

Na een forse verkiezingsoverwinning in mijn vorige gemeente, kwam ik na 15 jaar wethouderschap toch niet terug als wethouder. Echter, daags na de installatie van het nieuwe college werd ik benaderd door de RPP. Of ik eens wilde praten over een wethouderschap van buiten in Landerd.

Een paar gesprekken volgde en er was snel een goede klik. De RPP is een lokale partij met weliswaar supersterke Reekse roots, maar wel in Landerd electoraal breed vertegenwoordigd en opkomend voor alle dorpen.

De keus om ja te zeggen was voor mij lastig dilemma maar het werd Landerd in een compleet nieuw college met een stevig, concreet en ambitieus coalitieakkoord. Iets waar je heerlijk bestuurlijk je tanden in kon zetten.

Beste mensen, ik kijk met veel genoegen terug op een leerzame, boeiende periode waarin ik veel mensen heb leren kennen en met velen van hen samen iets heb mogen doen. Zowel in Landerd maar ook in de regio.

Ik heb het ook met erg veel plezier gedaan en leg er graag verantwoording voor af. Het enige bijzondere is dat het uiteindelijk van een geplande collegeperiode achteraf een uitdagende en boeiende interim klus is geworden.

Eerlijk gezegd smaakt het naar veel meer. Ik vind het dan ook erg jammer dat ik van een aantal projecten en dossiers eigenlijk de leukste afrondende zaken niet meer mag meemaken en geen nieuwe dingen meer kan oppakken. Want veel nieuw en bestaand beleid is gerealiseerd, in de steigers gezet of in ontwikkeling. Maar helaas gaat dat zo in de politiek.

Toch ben ik blij dat we samen met u en onze ambtenaren in krap 1,5 jaar veel langlopende (vaak juridische) dossiers hebben opgelost en projecten aangepakt. Denk dan vooral aan de contingentenproblematiek, en zeker het langjarige project CP Schaijk wat nu geregeld is én onomkeerbaar.

Vooral met dit laatste project, waar vele betrokken partijen jarenlang mijlenver uit elkaar lagen hebben we in een rap tempo veel bereikt, kan er volgend jaar worden gebouwd en is de winkeltoekomst van Schaijk veilig gesteld.

Ook ligt er een goede centrumvisie Zeeland, waar de gemeente en allerlei partijen flink willen gaan investeren in de inrichting en herontwikkeling. Zeeland heeft haar eigen Vondelpark en Reek maakt werk van haar Dorpsontwikkelingsplan.

Daarnaast is er ook rust rondom het veehouderijdossier na een aantal turbulente jaren. Hopelijk blijft dit zo.

Grote bouwplannen zijn na stevig heronderhandelen doorgestart of vlot getrokken en ook individuele bouwplannen kunnen vooruit na enkele jaren van stagnatie. Vermeend gebrek aan contingent was vaak de oorzaak, maar ook de crisis en de wonderlijke provinciale planologie. De zojuist vastgestelde Woonvisie komt niets te vroeg als toetsingskader.

Het Landerdse grondbedrijf draait weer uitstekend mede dankzij verkoopstimulering. Afgelopen maanden zijn er weer voor miljoenen aan kavels verkocht en onze inwoners kunnen bouwen of doorstromen. Spijtoptanten kunnen terug! Vervolgfases kunnen beginnen.

Ook het industrieterrein Voederheil staat op de kaart en verloopt naar wens. Oplossingen voor Reek-Zuid komen in zicht.

De Maashorst wordt naast prachtig natuurgebied door ons nu veel sterker benut als toeristische en economische motor van onze regio maar vooral voor Landerd.

Naar mijn mening heeft Landerd daarmee goud in haar handen. Er wordt €50 miljoen geïnvesteerd

in de Maashorst, de toeristische branche breidt fors uit en het gebied komt echt landelijk op de kaart. Nu nog definitief Nationaal Park worden!

Dames en heren, het doet mij dan ergens ook wel deugd toen ik enkele dagen geleden het coalitieakkoord onder ogen kreeg dat nagenoeg geheel voortborduurt op de ingezette koersen, visies en beleid. Nou, en een zeer solide conceptbegroting krijgt u er gratis bij!

Natuurlijk vind ik het jammer dat ik sommige projecten en dossiers niet meer helemaal meemaak en anderen de lintjes kunnen knippen, maar zo werkt dat nu eenmaal in de politiek zoals ik al zei.

En het gaat om het resultaat voor Landerd.

Voorzitter, ik ga afronden.

Ik wil de RPP en de fractie in het bijzonder danken voor het vertrouwen om hier als wethouder van buiten aan de slag te kunnen. We hebben goed samengewerkt en het resultaat mag er zijn.

Daarnaast wil ik natuurlijk ook de andere fracties c.q. raadsleden danken voor hun vertrouwen en samenwerking, inclusief griffie.

Raadslid Theun Laurant wens ik als vertrekkend raadslid succes toe in de toekomst. We komen elkaar wel weer tegen bij Wish Outdoor.

De nieuwe raadsleden wil ik ook veel succes toewensen. Vooral de verjonging met mensen, die er ook nog eens voor gestudeerd hebben, lijkt me verfrissend.

De mededelingen en brieven van de nieuwe coalitiefracties waarin zij wederom de positieve waardering uitspreken voor onze inzet en resultaten en dat de reden van de breuk ergens anders ligt, stel ik zeer op prijs. Mijn dank daarvoor.

Maar bijzonder veel dank wil ik uitspreken naar al onze medewerkers. We hebben veel bereikt samen.

Ik wil benadrukken dat hier ontzettend goed en hard wordt gewerkt voor het belang van onze mooie gemeente. Niets dan lof en gelukkig heb ik dat ook veel mogen horen van onze inwoners.

Ik doe een beroep op mijn opvolgers om dat te koesteren. Onze mensen staan voor hun taak en kunnen veel verantwoordelijkheid aan. Loyaliteit en ambtelijke integriteit staan hier hoog in het vaandel. Laat onze mensen die ten volle benutten.

Dank aan mijn mede collegeleden voor de intensieve en prettige collegiale bestuursperiode. We hebben stevig doorgewerkt, soms lastige beslissingen moeten nemen maar ook vaak flink gelachen.

Ook mijn echtgenote wil ik dankzeggen, want die heeft het maar weer allemaal goed moeten vinden van die zondagse vleesaansnijder.

Tot slot wil ik de vele inwoners, bedrijven en instellingen die ik heb leren kennen danken voor de prettige samenwerking.

De afgelopen weken heb ik vele steunbetuigingen in allerlei vorm mogen ontvangen. Dit had ik na anderhalf jaar en komende van buiten niet verwacht en heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik voel me eigenlijk helemaal Landerdnaar! Misschien wel de eerste…en de laatste?

Mijn ontslagbrief hebt u zojuist ontvangen. Het ga u allemaal goed en wens u allen maar zeker mijn opvolgers veel bestuurlijke wijsheid en succes toe met het besturen van deze prachtige gemeente met haar supermooie dorpen.

Ik dank u en wellicht tot ziens.

One comment on “Afscheid Hans Vereijken

  1. Jammer dat het zo allemaal is gelopen, Er was eindelijk weer rust of beter gezegd constructief beleid in Landerd met goede Wethouders. En een referendum dat kun je pas houden als duidelijk is waarvoor we kiezen. Tegen CDA en DS 97 wil ik zeggen leg dat maar eens aan je kiezers uit. Ik zelf vind deze koers die jullie nu inzetten kiezers bedrog!