Author Archives: Redactie

Lintje bij afscheid RPP raadsleden

Op 28 maart 2018 hebben twee RPPers afscheid genomen als raadslid: Paul Verstegen en Niek Egtberts. Niek kreeg bovendien een lintje.

Niek was namens de RPP raadslid van 2003 tot 2014. In januari 2017 nam hij opnieuw zitting in de raad als vervanger van Roland Werring.

Niek vervulde allerlei bestuursfuncties, onder andere in de RPP, de buurtvereniging, de Stichting Dorpshuizen Landerd en het Smitskoor. Samen met zijn vrouw bood hij lange tijd opvang voor kinderen van het Kinderhuis, hij was coach voor vele kinderen met leerproblemen. Ook ging hij als begeleider mee met bedevaarten naar Lourdes.

Paul nam afscheid als raadslid omdat hij naast zijn werk begonnen is aan een lerarenopleiding. Dit was niet meer te combineren met het raadlidmaatschap.

Wij bedanken Niek en Paul voor hun inzet voor onze partij en de Landerdse gemeenschap.

Hans Vereijken is onze wethouder-kandidaat

Wij zijn zeer content dat Hans Vereijken heeft aangegeven onze kandidaat-wethouder te willen zijn voor het gemeentebestuur van Landerd na de verkiezingen in maart 2018. Dit is natuurlijk afhankelijk van de verkiezingsuitslag, de coalitievorming en de portefeuilleverdeling, maar de RPP … read more

Roland Werring stopt als raadslid

Fractievoorzitter Roland Werring heeft aangegeven per direct te stoppen als lid van de gemeenteraad van Landerd. Sinds 2002 is hij namens de RPP een zeer actieve en betrokken fractievoorzitter geweest. Als raadslid was Roland sterk in het debat, vasthoudend, met … read more