Author Archives: Redactie

bedankt voor uw steunbetuigingen

Na de verkiezingen hebben zowel CDA, Progressief Landerd als DS ’97 aangegeven een voorkeur te hebben voor een coalitie zonder RPP. We werden hierdoor, als grootste partij, in feite uitgesloten van de coalitieonderhandelingen. We hebben naar aanleiding van de uitsluiting … read more

verslagen informatiebesprekingen

Op 8 maart heeft onze informateur Fred Swaab bilateraal overleg gevoerd met Progressief Landerd, CDA en RPP. DS ‘97 was verhinderd maar heeft per brief haar visie verwoord. Op 9 maart heeft vervolgens een plenair overleg plaatsgevonden waarin RPP aankondigde … read more

RPP opnieuw de grootste

Met 2.079 stemmen is de RPP bij de Landerdse gemeenteraadverkiezingen opnieuw als grootste partij uit de bus gekomen. Onze lijsttrekker Chris School heeft met 1.442 stemmen net als in 2006 met afstand de meeste voorkeurstemmen gekregen. Wij bedanken de Landerdse … read more

ruimtelijk structuurbeeld centrum Zeeland

De gemeente Landerd heeft het ruimtelijk structuurbeeld voor het centrum van Zeeland vanaf 13 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Meer informatie over het ruimtelijk structuurbeeld kunt u HIER vinden. De gemeente wil de komende jaren het centrumgebied … read more

maatregelen onveilige Maasdijk

De RPP wil dat er maatregelen worden genomen om de Maasdijk tussen Reek en Ravenstein veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Op de smalle en onverlichte weg, die veel automobilisten uit Reek, Grave en Zeeland gebruiken als sluiproute naar … read more