Bedrijventerrein Voederheil 2: het volgende debacle dient zich aan

Share

Het college van B&W wil dat de gemeenteraad volgende week het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Voederheil 2 gaat vaststellen. De RPP is al jaren tegen dit plan. Wij zijn bang dat dit een debacle wordt dat de financiële draagkracht van de gemeente te boven gaat.

 

RPP raadslid Harold van den Broek heeft daarom de publiciteit gezocht:

Op 18 april komt de vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil in de gemeenteraad van Landerd aan de orde.

Voor de RPP is duidelijk dat, gelet op de huidige economische situatie, vaststelling van het bestemmingsplan zal leiden tot een ernstig financieel debacle wat de financiële polsstok van Landerd ver te boven zal gaan.

De RPP bepleit dan ook over te gaan tot het uitstellen van de vaststelling van het plan tot een nader te bepalen datum.

Uit de stukken blijkt dat er een behoefte onderzoek voor het bedrijventerrein aan de Raad is voorgelegd wat al jaren oud is en geen rekening houdt met de huidige economische situatie.

De RPP is van mening dat dit niet kan. “Meermalen hebben wij het College verzocht met een actueel behoefte onderzoek te komen, maar tot op heden is daar geen enkele reactie op gegeven.”, aldus Harold van den Broek van de RPP.

“Iedereen weet dat er zelfs in plaatsen als Uden en Veghel nauwelijks nog bedrijventerreinen worden verkocht, die in veel gevallen zelfs goedkoper worden aangeboden als dat in Landerd het geval is.

Waarom zou het verkopen van bedrijventerreinen in Zeeland dan wel gaan lopen?”, vraagt Van den Broek zich hardop af.

De RPP weet, zo blijkt uit de exploitatieopzet, dat wanneer het plan door de gemeenteraad wordt vastgesteld er direct een aantal kosten worden gemaakt die in de miljoenen lopen. Niet alleen moeten er gelden worden uitgegeven voor het bouwrijp maken, maar er dient ook per direct aan een grondeigenaar meer dan 1 miljoen euro te worden nabetaald. Kosten waar dus zeer waarschijnlijk nauwelijks inkomsten tegenover staan.

“Het is dan ook niet ondenkbaar dat er de komende jaren erg weinig grond kan worden verkocht. Als we dan nu dus al grote uitgaven doen kan het verlies op dit plan oplopen tot vele miljoenen euro’s. Onaanvaardbaar en voor Landerd de financiële doodsteek”, aldus Harold van den Broek.

“Laten we hopen dat in de gemeenteraad, in tegenstelling tot het verleden, er ruimte is voor partijen om niet te handelen in het belang van het bijeenhouden van de coalitie, maar te handelen in het belang van de burgers van Landerd. Onze gemeente kan zich immers geen nieuwe debacles veroorloven”

De RPP heeft in 2011 ook al stelling genomen tegen de plannen. U kunt onze stellingname HIER inzien.

In 2010 hebben wij ook een FACTSHEET op onze website gezet.