artikelen of nieuws over de provincie Noord-Brabant

Krijgt Reek een wateropvang gebied?

De Rijksoverheid heeft het Deltaprogramma Rivieren in gang gezet om toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. In het gebiedsproces zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en in december heeft men de eerste concrete plannen gepresenteerd voor onze regio.

In het rapport ‘Potentiële Voorkeurstrategie Bedijkte Maas’ van 13 december 2013 is een groot waterretentiegebied ingetekend tussen de kom van Reek en Keent.

De voorkeursvariant (variant 1a) omvat de volgende ingrijpende maatregelen:

  • Aanleg retentiegebied Keent zuid,
  • Aanleg retentiegebied Kraaijenbergsche Plassen west,
  • Verbreding van het zomerbed van de Bergsche Maas.

Men gaat ervan uit dat er bij deze variant elders veel minder dijkverhogingen nodig zijn.

De aanleg van een wateropvanggebied tussen Reek en Keent heeft grote gevolgen voor het open landschap: om het gebied wordt een forse dijk aangelegd om zo voldoende bergingsvermogen te creëren. Deze ringdijk zal een zelfde hoogte krijgen dan de huidige Maasdijk. Ook nabij de bebouwde kom van Reek zal deze dijk moeten worden aangelegd, ongeveer vanaf de Helstraat tot aan de bossen van de Binkhof in Velp.

gepland waterretentiegebied tussen Reek en Keent

luchtfoto waterretentiegebied tussen Reek en Keent (klikken om te vergroten)

 

In de huidige begrenzing van het gebied bevindt zich een aantal woningen en agrarische bedrijven. Wij vragen ons af wat er met deze locaties gaat gebeuren.

U kunt het rapport HIER inzien.

U kunt de bijbehorende kaarten HIER inzien.

Wij horen graag van u wat uw mening is over deze plannen.

 

More from Provincie

Intensieve veehouderij

In de voorbereidende raadsvergadering van 11 september jl. was de RPP fractie kritisch over de geboden uitbreidingsruimte voor intensieve veehouderijen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Wij waren kritisch omdat de RPP nog steeds allerlei negatieve ontwikkelingen ziet van intensieve veehouderijen … read more