nieuws of artikelen van de onze partij

Nieuwe coalitie presenteert programma

Krachtige Kernen in de Maashorst! heet het coalitieprogramma 2018-2022. Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, RPP en VVD hebben vandaag hun handtekening gezet onder het programma.

Alle coalitiepartijen hebben hun standpunten een plek kunnen geven met een mooi product onder de naam Krachtige Kernen in de Maashorst.

U kunt het coalitieprogramma HIER inzien.

De kern van het coalitieprogramma is de eigen kracht en identiteit van onze kernen verder uitbouwen en onderbrengen in een nieuwe Maashorstgemeente.

De houding wordt oplossingsgericht, Ja-mits in plaats van Nee-tenzij.

Hierbij horen ook toekomstbestendige voorzieningen. De coalitie gaat zich bijvoorbeeld inzetten voor:

  • Een mulitfunctionele sport en spelvoorziening in Reek
  • Een dorpshuis in Zeeland
  • Het verder afmaken van de centrumplannen
  • Het steunen van vrijwilligersorganisaties

Hierbij is het ook belangrijk dat Landerd economisch sterk is. De coalitie zet in op een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, de aanpak van bedrijventerrein Reek-Zuid waar de verkoop van kavels al jarenlang stagneert.

De vestiging van een Aldi op Reek-Zuid is hier onderdeel van. Dit is bovendien goed voor de leefbaarheid in Reek en een grote wens van de Reekse inwoners.

De Maashorst zal hierbij ook een vliegwiel worden van economie, toerisme en natuur.

Ook heeft de coalitie een forse maatschappelijke agenda waarbij het belangrijk is dat iedereen blijft meedoen. De coalitie zet zich in voor een gezonde en duurzame agrarische sector

De RPP is samen met onze coalitiepartners trots op dit akkoord!

More from RPP

Hans Vereijken is onze wethouder-kandidaat

Wij zijn zeer content dat Hans Vereijken heeft aangegeven onze kandidaat-wethouder te willen zijn voor het gemeentebestuur van Landerd na de verkiezingen in maart 2018. Dit is natuurlijk afhankelijk van de verkiezingsuitslag, de coalitievorming en de portefeuilleverdeling, maar de RPP … read more

Roland Werring stopt als raadslid

Fractievoorzitter Roland Werring heeft aangegeven per direct te stoppen als lid van de gemeenteraad van Landerd. Sinds 2002 is hij namens de RPP een zeer actieve en betrokken fractievoorzitter geweest. Als raadslid was Roland sterk in het debat, vasthoudend, met … read more