coalitie maakt verkeerde keuze

Share

In de raadsvergadering van 24 maart j.l. heeft de Coalitie gekozen voor de ontwikkeling van 9,3 hectare bedrijventerrein op de locatie Voederheil 2 te Zeeland. Wij vinden dit een betreurenswaardige beslissing.

Men wil veel te veel grond gaan ontwikkelen en bovendien worden andere beschikbare locaties totaal genegeerd.

Wij maken ons grote zorgen dat Landerd straks met een grote financiële strop wordt opgezadeld als blijkt dat er onvoldoende vraag is voor deze bouwgrond.

Bovendien luistert de coalitie niet naar de wensen van de Landerse ondernemers.

U kunt het betoog van onze fractie HIER inzien.

Wij zijn een groot voorstander van de ontwikkeling van bedrijventerreinen om de Landerdse ondernemers van dienst te kunnen zijn, maar het risico is nu groot dat de gemeente Landerd op termijn met een deels onverkoopbaar bedrijventerrein blijft zitten. Er is onvoldoende vraag.

Wij zien graag dat er op korte termijn grond beschikbaar komt en dat er vervolgens realistisch, vraaggestuurd en gefaseerd ontwikkeld wordt, ter vermijding van grote risico’s.

Het College goochelde in het raadsvoorstel en de bijbehorende notitie met allerlei cijfers, gegevens en halve waarheden.

Daarom heeft onze fractie een groot aantal kritische vragen gesteld. De antwoorden van het College waren teleurstellend.

Als u meer wilt weten over de perikelen rond Voederheil 2 kunt u HIER allerlei achtergrondinformatie inzien.