De toekomst van Landerd: waarom kiezen voor de Maashorstgemeente?

Share

In de aanloop naar het referendum op 25 november is de discussie over de toekomst van Landerd volop gaande. Hieronder geven wij onze visie op een aantal vragen over de toekomst en ons advies over de keuze voor een Maashorstgemeente.

Waarom herindelen?

Het wordt steeds moeilijker om alle taken die op een kleine gemeente afkomen zelfstandig uit te voeren. Als grotere gemeente heb je meer invloed, het vergroot je bestuurskracht en je positie in de regio. Je bent in staat meer deskundigheid in huis te halen en de gemeentelijke organisatie wordt minder kwetsbaar. Hierdoor wordt de dienstverlening richting inwoners beter en zullen onze dorpen hun kracht in de regio behouden. Het helpt onze dorpen vooruit.

Wat is de Maashorstgemeente?

De Maashorstgemeente is een grote groene gemeente die wordt gevormd door het samenvoegen van de gemeenten Landerd, Uden en (een gedeelte van) Bernheze. Een bedrijvige gemeente met goede infrastructuur, scholen, een ziekenhuis en een compleet aanbod in winkels, horeca en bedrijventerreinen. Aantrekkelijk voor vestiging, met groei en meer werkgelegenheid als gevolg. De nieuwe gemeente zal maximaal invulling geven aan de behoeften die onze inwoners hebben geuit in het project de Toekomst van Landerd.

De gemeente zal bestaan uit maximaal 11 dorpen en telt maximaal 85.000 inwoners. Een prachtige gemeente met een landelijke signatuur, waarbij de dorpen hun eigen karakter, kracht, trots en identiteit behouden. Een sterke gemeente met volop ruimte voor ontspanning, toerisme, recreatie, duurzame landbouw, wonen, uitstekende voorzieningen en een plezierig ondernemersklimaat. Het wordt de mooiste groene gemeente van Brabant waarvan natuurgebied de Maashorst de verbindende factor is.

Waarom een nieuwe gemeente en niet aanschuiven bij Oss of Uden?

De Maashorstgemeente maakt het mogelijk dat drie gemeenten op basis van gelijkwaardigheid een nieuwe gemeente gaan vormen. Zo heb je maximale inspraak en bepaal je zelf het gezicht van de nieuwe gemeente. Het biedt bij uitstek de kans om zelf invulling te geven aan initiatieven die vanuit burgers ontstaan.

Het zijn allemaal krachtige landelijk gelegen dorpen, plattelandsgemeentes met een soortgelijke identiteit. We hebben dezelfde zaken te regelen: Leefbaarheid van de dorpen, behoud van voorzieningen als winkels, dorpshuizen en bedrijven, het kunnen wonen in eigen dorp, goed openbaar vervoer, bloeiend verenigingsleven, het zorgen voor elkaar, duurzaamheid en landbouw.

Vanuit deze belangen die de 11 dorpen gemeenschappelijk hebben, worden nieuwe oplossingen bedacht. Je sluit met je dorp dus niet als ‘eenling’ aan bij een andere gemeente. In plaats van op te gaan in een grote gemeente, bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe gemeente.

Waarom niet splitsen?

Door het vormen van een Maashorstgemeente ontstaat er een mooi evenwicht in de regio. De nieuwe gemeente is bijna net zo groot als de (meer stedelijke) gemeenten Oss en Meijerijstad.

Een splitsing van Landerd helpt de regio niet vooruit. Als Schaijk en Reek naar Oss moeten, betekent dit dat Zeeland en Uden overblijven. Deze combinatie is nog steeds te klein om te overleven. Het is ook niet voor niets dat Uden heeft aangegeven te willen samengaan met Bernheze en heel Landerd. Alleen Zeeland zal niet voldoende zijn omdat dan het risico levensgroot is dat na enkele jaren een nieuwe gemeentelijke herindeling nodig is.

Een andere reden om niet te splitsen is dat je aanschuift bij een bestaande gemeente en het beleid van die gemeente moet volgen. Bij samenvoegen bouw je samen een nieuwe gemeente met nieuwe afspraken en een nieuwe burgemeester. Je hebt dus veel meer invloed.

De economie van onze dorpen draait toch om meer dan alleen de Maashorst?

Zeker, maar naast de al bestaande economische activiteiten in onze dorpen ontstaan er met het vormen van een Maashorstgemeente nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en innovatieve ondernemers. De Maashorstgemeente zet in op het groene, recreatieve, toeristische en gastvrije karakter van de nieuwe gemeente. Het zal zorgen voor een extra economische impuls en werkgelegenheid.

Dit zijn voorwaarden voor het behoud van de leefbaarheid, winkels, horeca, werkgelegenheid en voorzieningen in onze dorpen. Iedereen wil toch wonen, werken en recreëren in de mooiste en groenste gemeente van Brabant!!

Bernheze wil zelfstandig blijven, is een Maashorstgemeente wel mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Bernheze heeft aangegeven – mede gezien de ontwikkelingen om hen heen – voorlopig zelfstandig te blijven. Natuurlijk is het niet zeker of Bernheze uiteindelijk mee zal werken aan de Maashorstgemeente. Maar ook voor de andere keuzes uit het referendum geldt dat ze niet zeker zijn. Zelfs het opsplitsen van Landerd is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Bernheze heeft ook besloten dat ze bij veranderende omstandigheden opnieuw de discussie aangaat over de toekomst. Deze uitspraak vergroot de kansen voor de Maashorstgemeente aanzienlijk. In Landerd zijn veel betrokken inwoners, ondernemers en politici overtuigd van de kracht, de kansen en de mogelijkheden van de Maashorstgemeente. Deze visie willen we de komende jaren graag delen met Bernheze. Bij een meerderheid voor keuze 4, zijn er dus volop kansen om het vormen van een Maashorstgemeente in Bernheze weer op de agenda te krijgen.

De Maashorstgemeente kan niet snel gevormd worden. Kan ik dan niet beter kiezen voor zelfstandigheid?

Nee. Daarmee zou u aangeven dat u vindt dat zelfstandigheid voor de toekomst van onze dorpen het beste is. Bij een meerderheid voor deze optie zal het herindeling proces stoppen.

Bovendien zijn ook de andere opties niet direct uitvoerbaar. Het splitsen van Landerd is voor Uden en Zeeland geen toekomstbestendige optie. Ook de provincie zal naar verwachting kritisch zijn over deze optie, omdat die niet toekomstbestendig is. Oss heeft al laten weten dat ze alleen Schaijk en Reek erbij willen hebben.

Geen enkele optie is dus al direct uitvoerbaar! Als u achter het vormen van een Maashorstgemeente staat, kies daar dan voor. Dan zullen wij ons de komende jaren hard gaan maken voor het vormen van die gemeente!

Wanneer bestaat de gemeente Landerd niet meer?

Het bouwen van een mooie nieuwe gemeente zal tijd kosten. Er zullen dus zeker nog nieuwe verkiezingen komen. Landerd is sterk genoeg om die periode op eigen kracht te overbruggen. Na de verkiezingen in 2018 zal Landerd nog zelfstandig zijn.

Als alles goed verloopt zal in de periode daarna (2018- 2022) de Maashorstgemeente ontstaan.

Wat moet ik dus stemmen?

De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeenten Uden en (een gedeelte van) Bernheze tot de ‘Maashorst-gemeente’.