Definitieve adviezen landsadvocaat bekend

Share

De definitieve adviezen van de landsadvocaat over de verstrekte vergunningen voor de bouw van een geitenstal aan de Langstraat te Zeeland zijn vandaag bekend gemaakt.

De belangrijkste conclusies zijn:

1. De gemeente heeft 27 april 2010 op goede gronden bouwvergunning verleend,
2. Er is geen reden het besluit voor te dragen voor vernietiging bij de Kroon,
3. Er is geen aanleiding het besluit ambtshalve in te trekken of te wijzigen.

De RPP denkt dat het nu duidelijk is dat de gemeente Landerd juridisch niets te verwijten valt.

Het ongetwijfeld correcte juridische advies is maatschappelijk volstrekt onbevredigend. Wij kunnen ons goed voorstellen dat mensen dit niet begrijpen.

Voor de gemeente Landerd ligt er daarom een taak om uit te leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Onze fractievoorzitter Roland Werring heeft het college van B&W al opgeroepen dit te gaan doen.

Dit advies is volgens de RPP ook een reden voor de Provincie Noord-Brabant om aan enige zelfreflectie te gaan doen. Het afgekondigde bouwverbod is niet effectief gebleken en het is nu duidelijk dat men in Den Bosch voor de beurt heeft gesproken.

De politieke discussie kan nu in ieder geval echt gaan beginnen.

U kunt de definitieve adviezen van de landsadvocaat HIER inzien.