Veel draagvlak voor een Aldi in Reek

Share

Ruim 160 mensen waren dinsdagavond bij de bijeenkomst die de RPP had belegd over de gang van zaken rond het besluit van het college van B&W van Landerd om niet mee te werken aan de komst van een Aldi in Reek. Het is duidelijk dat de betrokkenheid van de Reekse bevolking groot is. Het resultaat van de bijeenkomst is een actiegroep die zich hard gaat maken voor de komst van een supermarkt en daarmee een invulling van het bedrijventerrein Reek-Zuid.

RPP voorzitter Antoon de Louw deed het openingswoord waarna Harold van den Broek en Roland Werring uitleg gaven over het initiatief en de redenen van het college van B&W om geen medewerking te verlenen aan het verzoek.

Het Landerdse college van B&W werkt niet mee aan de vestiging van een Aldi-supermarkt op bedrijventerrein Reek-Zuid. Als reden wordt aangegeven dat het initiatief een negatief effect kan hebben op de levendigheid en aantrekkelijkheid van de dorpscentra. Bovendien kan het initiatief volgens B&W de investering in de centra van Schaijk en Zeeland frustreren.

De negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Reek-Zuid en de leefbaarheid in Reek zijn voor B&W ondergeschikt in de afweging.

Wethouder Brands verklaarde na vragen van de pers dat een toekomstige uitbreiding op de locatie in Zeeland in principe wel mogelijk is.

Roland Werring legde uit dat medewerking van de Landerdse politiek een eerste vereiste is maar dat vervolgens ook de Provincie overtuigt moet worden van het belang. De RPP zal daarom gaan praten met de andere partijen in Landerd.

Het doel is om aan iedereen duidelijk te maken dat de komst van een supermarkt naar Reek en de invulling van het bedrijventerrein heel belangrijk is en blijft voor de inwoners van het dorp.

De meeste aanwezigen waren inwoners uit het dorp, maar ook enkele geïnteresseerden van buiten Reek. Men was duidelijk skeptisch over de goede bedoelingen van het gemeentebestuur. Men zegt te luisteren naar de inwoners, men zegt te werken aan de leefbaarheid maar de daden blijven uit. Aanwezigen noemden als voorbeeld werkwijze van het gemeentebestuur bij de school in Zeeland en de stroperige processen van de centrumplannen.

Na afloop van de bijeenkomst geeft een groot aantal mensen zich op voor de werkgroep. Sommigen melden zich aan als kartrekker, anderen als vrijwilliger voor ondersteunende activiteiten. De actiebereidheid is groot en iedereen in doordrongen van het belang voor de leefbaarheid in Reek.