Eerste steenlegging De Vlinder

Share

Op 14 januari aanstaande wordt de eerste steen gelegd bij de nieuwbouw van de Vlinder. De RPP vindt dat men hiervoor het beste een persoon kan vragen die veel voor dit speciale onderwijs in heeft betekend en alsnog betekent. Wij dachten daarbij bijvoorbeeld aan Corrie Kersten. Het zou mooi zijn als haar naam wordt verbonden aan deze uitbreiding. Zij is de pionier op dit vakgebied en heeft zeer veel voor Reek betekend.

Raadslid Roland Werring heeft op 19 december jl. aan het college de volgende suggestie gedaan:

“”volgens uw schrijven wordt op 14 januari de eerste steen gelegd bij de nieuwbouw van de Vlinder. De RPP doet daarbij de suggestie om de naam van een persoon op de steen te graveren die veel voor dit speciale onderwijs heeft betekend en alsnog betekend. Denk daarbij b.v. aan Corrie Kersten. Indien u kiest voor de naam van een of meerdere (gekozen) bestuurders dan vinden wij dat gekozen bestuurders van voorbijgaande aard zijn en nooit op kunnen tegen hetgeen zij (of wellicht iemand anders) heeft gepresteerd voor de kinderen van dit speciale onderwijs.
Dit mag van ons dan ook vastgelegd worden op de plaquette. (net zoals bij het Wapen van Reek ook in gebeurt)””

Namens de Burgemeester en de Wethouders kregen wij het volgende antwoord: “in goed overleg met de school is enige tijd geleden besloten om de naam van de wethouder Raaijmakers, tezamen met de namen van twee kinderen van de school, te graveren in de aan te brengen “eerste steen”. De steen is inmiddels enkele weken geleden al besteld.”

Wij kunnen ons voorstellen dat het schoolbestuur geen ruzie met de gemeente/wethouder wil maken over een tenaamstelling op de steen. Zij hebben immers de gemeente nog vaker nodig. Waarschijnlijk is het daarom ook “”in goed overleg”” gegaan zoals het College aangeeft.

Dat de steen al besteld is, wil niet zeggen dat deze al gemaakt is. En is deze al gemaakt, dan kan de steen altijd opnieuw gemaakt worden. Waar een wil is, is een weg….

Ook vinden wij dat een wethouder gewoon raadsbesluiten uit moet voeren en hier voor betaald wordt om dit goed te doen. Dit geldt voor iedere bestuurder, ongeacht uit welk kerkdorp of politieke partij deze komt. Zo ook in het geval van de uitbreiding van de Vlinder.

Corrie Kersten heeft zich haar hele werkzame leven, maar ook daarna, volledig ingezet voor de kinderen die dit speciale onderwijs nodig hebben.

Het is nu een uitgelezen moment om dit te waarderen en vast te leggen.

Het antwoord van B&W is daarom erg onbevredigend. Men gaat volledig voorbij aan onze suggestie.

Roland Werring heeft het college daarom opnieuw de volgende aanvullende vragen gesteld:

“”U gaat niet in op mijn vraag of u het eens bent “”dat gekozen bestuurders van voorbijgaande aard zijn en nooit op kunnen tegen hetgeen zij (of wellicht iemand anders)heeft gepresteerd voor de kinderen van dit speciale onderwijs””. Graag uw reactie hierop.

Daarnaast roept u schrijven bij mij de volgende vragen op:

Klopt het dat het voorstel voor de tenaamstelling op de steen van wethouder Raaijmakers, van zijn afdeling Welzijn c.q. de wethouder zelf komt en niet van de Vlinder ?

Klopt het dat de Vlinder alleen akkoord ging als er ook 2 namen van kinderen van het kinderhuis op de steen werd gegraveerd en dat u hiermee bedoeld “”in goed overleg””?

Waarom heeft de wethouder niet overwogen om te bedanken voor de eer en deze te schenken aan een van de vele vrijwilligers die iets betekend hebben voor het kinderhuis en/of haar kinderen ? “” De antwoorden op deze vragen worden woensdag 9 januari verwacht.

Inmiddels hebben al enkele mensen steun betuigd via email, de Arena en in het Brabants Dagblad. Wij roepen U ook op om dit ook in het openbaar te doen. Bijvoorbeeld op de site van het Brabants Dagblad of de Arena.

U kunt ook op onze site een bericht achterlaten.

Dan weten de Burgemeester en de Wethouder(-s) dat zij dit namens U, nu nog met goed fatsoen, recht kunnen zetten.

STEUN ONS, NU IS HET NOG NIET TE LAAT….