Eindrapport Krachtig bestuur in Brabant

Share

De commissie Krachtig Bestuur in Brabant heeft haar eindrapport gepubliceerd. De conclusie voor Landerd: de weeffout van de vorige herindeling moet worden hersteld.

De commissie adviseert om de ‘witte vlekken’ Boekel en Landerd te trekken bij het streven tot intensiever samenwerking tussen Uden en Veghel. De ‘stip op de horizon’ zou het samengaan van deze gemeenten moeten zijn.

Verder is de commissie van mening dat de gemeenten Boekel en Landerd prioriteit moeten krijgen bij het uitvoeren van bestuurskrachtonderzoeken naar verdergaande samenwerking dan wel herindeling.

U kunt het eindrapport HIER inzien.