Enquête RPP over fietsenstalling Corridorweg Reek

Share

Deze enquête is bedoeld voor mensen die afgelopen vijf jaar gebruik hebben gemaakt van de fietsenstalling bij de bushalte op de kruising van de Mgr. Borretstraat, Corridorweg en Rijksweg N324 in Reek.

De RPP dringt al langere tijd aan op betere maatregelen tegen de fietsendiefstallen die daar regelmatig plaatsvinden, maar het is lastig om de juiste gegevens boven water te krijgen. Daarom hoopt de RPP met dit eigen onderzoek beter inzicht te krijgen in het aantal gestolen fietsen.

Vraag 1: Heb je wel eens gebruikgemaakt van de fietsenstalling bij de bushalte aan de Corridorweg in Reek?

Vraag 2: Welke voorzorgsmaatregelen nam je om diefstal te voorkomen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting bij het laatste antwoord

Vraag 3: Vind je dat er voldoende ruimte is om je fiets veilig weg te zetten bij de bushalte?

Vraag 4: Is er wel eens een fiets van jou gestolen bij de Reekse bushalte?

Vraag 5: Zo ja, wanneer?

Vraag 6: Zo ja, heb je toen aangifte gedaan? Waarom wel of waarom niet?

Toelichting

Vraag 7: Hoe zou jij de fietsenstalling graag verbeterd zien of hoeft er volgens jou niets te veranderen?

Vraag 8: Heb je nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de fietsstalling bij de Reekse bushalte?

Je naam (niet verplicht)

Bedankt voor je medewerking.