Hans Vereijken beëdigd als wethouder

Share

De RPP feliciteert Hans Vereijken die zojuist is beëdigd als wethouder van de gemeente Landerd. Hij zal zich gaan bezighouden met de portefeuilles Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en afval, Economische zaken, Centrumplannen, Natuur- en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie.

Naast Hans Vereijken zijn ook Jos Roelofs en Moritz Böhmer beëdigd als wethouder. Jos krijgt de portefeuilles Openbare Werken. Financiën, Handhaving, Monumenten, Dorpsraden, Verkeer en Vervoer

Moritz krijgt de portefeuilles Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgezondheid, Sociale zaken, WMO-voorzieningen en Duurzaamheid.