HANS VEREIJKEN KANDIDAAT-WETHOUDER RPP

Share

Met de voordracht van Hans Vereijken, die naar volle tevredenheid 15 jaar als wethouder voor Partij Nieuw Laarbeek (PNL) in de gemeente Laarbeek heeft gefunctioneerd, is de RPP er in geslaagd een zeer ervaren bestuurder als wethouder voor te dragen.

De RPP, die via een vertegenwoordiger van de Stichting Interim Wethoudersnetwerk werd geattendeerd op de bestuurswisseling in Laarbeek, heeft de heer Hans Vereijken vervolgens benaderd en uitgebreid met hem gesproken. Snel werd duidelijk dat Hans, tevens landelijk lid van de VVD, met zijn oplossingsgerichte, pragmatische en zakelijk-realistische insteek goed bij de RPP past.

Zijn grote ervaring op het gebied van financiën, economische zaken en grondexploitatie ten behoeve van woningbouw en bedrijventerreinen, maken hem voor RPP de juiste persoon om het grondbedrijf verder vlot te trekken. RPP gaat er van uit dat hij maatregelen neemt die zullen bijdragen aan de versnelling van de verkoop van bouw- en industriegrond.

Juist in Laarbeek is er onder zijn verantwoordelijkheid de afgelopen crisisjaren volop gebouwd in diverse woningbouwplannen en industrieterreinen. Een goed voorbeeld is het regionale industrieterrein “Bemmer 4” aan de N279 in Beek en Donk.

Dat hij ook thuis is in complexe projecten blijkt ook uit de realisatie van grote voorzieningenclusters van scholen, dorpshuizen en woningbouw in de gemeente Laarbeek. De kennis en vaardigheden die hij hierbij aan de dag heeft gelegd zullen goed van pas komen voor de gewenste plannen in de centra van Schaijk en Zeeland.

Hans kan verder worden getypeerd als een echte verbinder. Bij de totstandkoming van de voorzieningenclusters in alle kernen van Laarbeek was zijn drive om een breed draagvlak voor plannen te krijgen, tekenend.

Al met al vindt de RPP dat ze er in is geslaagd een kandidaat voor te dragen die met zijn grote ervaring een belangrijke bijdrage zal leveren aan de grote uitdagingen waar de gemeente Landerd zich de komende jaren voor geplaatst ziet.