HOEZO TEGEN EEN REFERENDUM ?

Share

Sommige mensen willen u graag laten geloven dat de RPP niet democratisch is en tegen het peilen van de mening van de burgers en dus tegen een referendum is.

Niets is minder waar. De hele gemeente raad (incl. Herindelen) heeft besloten om te luisteren naar wat burgers belangrijk vinden met de u bekende groene caravan. Het had ook anders gekund, maar daar koos de gemeenteraad (incl. Herindelen) niet voor. Toen hier commotie over ontstond zijn er nog 3 extra bijeenkomsten uitgeschreven, waarbij geprobeerd werd om de mening te peilen en om de vragen die leefde onder de mensen te beantwoorden. Dit viel niet mee omdat de materie zeer complex is voor een bestuurder en zeker voor een burger die meer op afstand staat. Om die reden hebben wij ook aangegeven dat de RPP een referendum aan de voorkant niet zien zitten. Dat is niet omdat wij de burgers niet willen horen. De RPP heeft gekozen voor een herindelingstraject op basis van kwalitatief herindelen. D.w.z: Onze verenigingen en burgers goed achterlaten in of bij een andere gemeente. Kwaliteit die je eerst moet onderzoeken, waarborgen en dan pas voorleggen aan de burgers ter besluit vorming middels b.v. een referendum. Dan pas weet de burger waar hij voor kiest. En dan weten wij als raadsleden of er steun is voor de ons voorstel. Hiervoor hebben wij Herindelen in de aanloop naar de raadsvergadering van donderdag j.l. , een voorstel gedaan. Zonder argumenten werd ons voorstel tot een referendum van tafel geveegd. Gewoon omdat er al toezeggingen waren gedaan om het referendum van het CDA te ondersteunen. Dat is de keuze van Herindelen geweest. Hiermee werd wel hun enige doel, wat tevens hun legitimatie was om in de raad te zitten, namelijk “herindelen van Landerd en wel zo snel mogelijk”, om zeep geholpen.

Het referendum wat Herindelen wil, zorgt niet voor de oplossing, maar leidt tot meer tegenstellingen van de mensen die uitgesproken meningen hebben. Deze burgers zullen op komen dagen en anderen vinden het best. Ook het stellen van de juiste vragen is op dit moment ondoenlijk. Laat staan het interpreteren van de antwoorden. Daarnaast is het referendum raadplegend en NIET bindend ! Iedere partij zal de uitkomst op zijn eigen manier en volgens zijn eigen agenda uitleggen. Ben je tegen herindelen, dan kun je daarbij vast wel argumenten vinden om dit te onderbouwen. Ben je voor aanschuiven als zoveelste dorp bij Oss of bij een nieuwe Maashorst gemeente, ook dan zul je op basis van dezelfde uitslag, argumenten vinden om dit te onderbouwen.

Het gevolg is dat de burger zich niet gehoord voelt en de chaos groter wordt. Misschien is dat wel het doel van het referendum van VHL. Wie weet ?

In ons voorstel was het veel makkelijker. Namelijk: “bent u voor of tegen het uitgewerkte voorstel wat hier ligt ?”

VOOR ? dan gaan we verder met herindelen en is het binnen een jaar onomkeerbaar. Zoals Herindelen u heeft beloofd.

TEGEN ? dan stoppen we hiermee en gaan we ons opnieuw beraden.

Dit is echte democratie zonder eigen agenda’s en eigen voorkeuren. Daar zijn wij voor gekozen en daar sta ik voor. Voor de burgers en niet voor mijn eigen agenda.

Roland Werring

Fractie voorzitter RPP Landerd