kindcentrum op MZ-terrein zorg voor Zeeland

Share

Naar aanleiding van het verzoek van Arena aan de Landerdse politieke partijen heeft de RPP haar opinie ingezonden over het Kindcentrum in Zeeland.

De RPP is altijd helder geweest in de visie op het centrum van Zeeland. Speciale aandacht hierbij kreeg de mogelijkheid om diverse slechtbehuisde verenigingen en stichtingen onder te brengen in een multifunctioneel centrum aansluitend als corridor tussen de jeugd (scholen) en de ouderen (Compostella). Dit alles op Kerkstraat-Oost. Een ideale ontmoetingsplek tussen jong en oud en een gelegenheid om de leefbaarheid van Zeeland op peil te houden. De overblijvende ruimte in Zeeland kon dan ingevuld worden door woningen/winkels in een hofjesachtige indeling op het Morgenzonterrein en naast het gemeentehuis. Het krediet was maart 2010 beschikbaar gesteld door de raad.

De eerste actie die werd uitgezet door de nieuwe coalitie van DS97, CDA en Progressief Landerd was het stopzetten van deze plannen om even later te komen met een ander plan: een Brede School, later Kindcentrum, op de locatie Morgenzonterrein.

De huidige plannen om een Kindcentrum te bouwen op het Morgenzonterrein stuiten bij de RPP op veel bezwaren. De verkeersveiligheid van kinderen in de slagader van Zeeland (Kerkstraat) is een groot probleem. ‘Kinderen laten zich niet sturen’, zegt dit college in een verkeersnotitie over de fietsoversteek bij de Pannenkoekenbakker. Dit geldt volgens ons nog meer voor de situatie in de Kerkstraat. Hoeveel gaat een eventuele verkeerskundige aanpassing kosten en zorgt dit dan voor verkeersveiligheid? Welke parkeervoorzieningen blijven er dan nog over voor de actieve ondernemers in Zeeland?

Het gebouw moet goed passen in de landelijke omgeving, zegt PL meermaals. Een groot gebouw dat maar net past binnen het toegestane bouwvlak en voorzien is van een aluminium dak. Vindt u het een landelijke uitstraling hebben? De exploitatie van het plan van de RPP was te duur, zei het CDA. We zijn helaas nooit zover gekomen dat aangetoond kon worden dat het oude plan haalbaar was. Dit nieuwe plan is als het zo door gaat (frisse school, aanpassingen voor verkeer, renteverlies door vertraging van de bouw) al bijna net zo duur als het complete plan van de RPP. Andere zorgen als parkeren voor de winkels, geluid, schaduw, vertragingen in verband met bezwaarmakers zijn ook door de RPP naar voren gebracht in de raadsvergaderingen.

Dit college heeft al deze zorgen, net als het Integrale Dorps Ontwikkelingsplan, naast zich neergelegd en ook al meer dan een jaar geen contact gehad met de klankbordgroep Zeeland. Omdat die het niet eens was met de plannen van het college? Zeelanders, bepaal zelf of het Kindcentrum u ook een zorg is en laat uw mening horen.