Lagere OZB verhoging in 2017

Share

Vorige week woensdag is de kadernota voor 2017 behandelend door de gemeenteraad. Hierin vraagt het college de kaders om te verwerken tot een begroting voor 2017. Het college had het voorstel om de OZB wederom te verhogen met maar liefst 5,5%. Dit schoot ons als RPP in het verkeerde keelgat.

Reeds vele jaren wordt gesteld dat de verhoging nodig is om de begroting op orde te houden en reeds vele jaren blijkt dit bij de jaarafrekening niet nodig geweest te zijn omdat de gemeente dan veel geld overhoudt. Net als vorig jaar bij de begrotings behandeling heeft onze fractie met goede argumenten onze collega raadsleden ervan kunnen overtuigen dat het voornemen van dit college veel te ver ging en heeft kunnen bewerkstelligen dat hun voornemen , in de nieuwe begroting met 2% naar beneden wordt bijgesteld. Dit scheelt iedereen ook in diverse andere kosten die gekoppeld zijn aan de hoogte van de OZB.

Wij vinden dit een mooi succes voor onze burgers.