Maasdijk slechts deels veilig voor fietsers

Share

De gemeente Landerd heeft een deel van de Maasdijk ten noorden van Reek veiliger gemaakt voor fietsers.

NU DE REST NOG.
De RPP ijvert sinds 2009 voor een veiligere Maasdijk. We hebben hiervoor in 2009 een enquête gehouden en medestanders gezocht voor de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. Het gaat hierbij vooral om schoolgaande jeugd en recreanten.

In 2010 heeft de RPP het college van B&W opgeroepen dit op te pakken. Lange tijd gebeurde er niets. Na vragen van onze fractie gaven B&W aan dat het zo lang duurde omdat men de samenwerking zocht met de buurgemeenten. Op zich is dit een prima streven.

Nu heeft de gemeente Landerd op haar grondgebied de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd:

Helaas gaat het hierbij om 1.700 meter, slechts een klein deel van de weg op de Maasdijk. De RPP vraagt zich daarom af of dit de verkeersveiligheid werkelijk heeft verbeterd.

Het was een gemiste kans om samen de weg aan te pakken, een uitgelezen mogelijkheid voor samenwerking tussen de gemeenten. Blijkbaar heeft de afstemming met de gemeenten Oss en Grave onvoldoende opgeleverd. Het lijkt erop dat wethouder Hetty Tindemans heeft gefaald als Landerdse verkeersambassadeur.

Maasdijk bij gemeentegrens richting Overlangel:


Maasdijk bij gemeentegrens richting Grave: