Minister tegen vernietiging vergunning geitenstal

Share

Vandaag heeft de minister van Infrastructuur en milieu bekend gemaakt dat zij de bouwvergunning voor de geitenstal aan de Langstraat te Zeeland niet zal voordragen voor vernietiging door de Kroon.

Uitgerekend op de dag van de behandeling van het rapport van de enquêtecommissie in de gemeenteraad is het besluit van minister Schultz van Haegen bekendgemaakt.

De minister is van mening dat er geen strijd is met het recht of het algemeen belang.

Hierdoor kan de minister de bouwvergunning niet schorsen of voordragen voor vernietiging: het beleidskader schorsing en vernietiging laat dat niet toe.

Wel onderkent de minister dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en ontwikkelingen.

De minister stelt verder dat het besluit ook geen uitspraak is over de wenselijkheid van de uitbreiding van de geitenstal en ook niet over de besluitvorming rond de verlenging van de provinciale bouwstop.

Hiermee maakt de minister duidelijk dat ze niet op de stoel van het provincie- of gemeentebestuur wil gaan zitten.

Het besluit van de minister is een grote teleurstelling voor het college van Gedeputeerde Staten die aangegeven hebben hierover teleurgesteld en verbaasd te zijn.

De Landsadvocaat heeft in een eerder stadium ook aangegeven geen reden te zien om de bouwvergunning voor te dragen voor vernietiging.

De brief van het ministerie kunt u HIER vinden.