Nieuw plan centrum Schaijk

Share

Afgelopen dinsdag is een nieuwe versie van het centrumplan Schaijk gepresenteerd. Dit nadat de eerste versie te duur bleek en de tweede versie afgeschoten werd door de gemeenteraad. Het lijkt erop dat er nu dan eindelijk een plan ligt dat kan rekenen op draagvlak.

Woensdagavond 6 november krijgen de bewoners van Schaijk inzage in de plannen. De RPP heeft al eerder aangedrongen op meer openheid in de planvorming en we zijn blij dat de plannen nu openbaar worden.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in zaal de Potter, aanvang 19.00 uur.