open brief aan de gemeenteraad

Share

Het bestuur van de RPP heeft een open brief gestuurd naar de leden van de Landerdse gemeenteraad. Onderwerp van de brief zijn grote besparingen die de gemeente kan realiseren op de exploitatie van de bedrijventerreinen Reek Zuid en Voederheil 2.

U kunt onze brief HIER inzien.

Onze fractie vraagt al geruime tijd aandacht voor de mogelijkheid grote besparingen te realiseren op de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de gemeente Landerd.

Wij hebben hierbij stellig de indruk dat de leden van de gemeenteraad niet goed op de hoogte zijn van alle aspecten die m.b.t. de ontwikkeling van de bedrijventerreinen spelen.

De beantwoording van vragen door het College van B & W heeft in onze ogen de zaak alleen nog maar onduidelijker gemaakt. Voor ons reden om een zeer ongebruikelijke stap te zetten en over te gaan tot een open brief aan de leden van de gemeenteraad.

In deze tijd van bezuinigen kan de gemeente Landerd door het maken van slimme keuzes in de grondexploitaties van Reek Zuid en Voederheil 2 een besparing van 1,83 miljoen euro realiseren.

Hierdoor wordt het mogelijk het sociale gezicht van de gemeente Landerd, ondanks de moeilijke financiële situatie ten gevolge van de recessie, overeind te houden.