Opmerkingen landschapsbeleidsplan Landerd

Share

De RPP vindt het jammer dat het karakteristieke landschap van de Beerse Overlaat totaal is vergeten in het nieuwe landschapsbeleidsplan dat vanavond wordt behandelt in de gemeenteraad. Het is een omissie in het plan.

Wij zijn van mening dat hierdoor een stukje karakteristiek historisch open landschap verloren gaat. Daarvoor in de plaats krijgen we eenheidsworst zoals dat op heel veel plekken wordt nagestreefd: gebieden met een open karakter worden in Brabant steeds zeldzamer.

Als we in dit open gebied verdichting gaan toestaan betekent dit ook dat ongewenste ontwikkelingen in het gebied niet meer tegengehouden kunnen worden op landschappelijke gronden.

Wij zullen dit vanavond aan de orde stellen en aan B&W vragen deze fout te herstellen.