Plannen voor zorgcoöperaties

Share

Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd (BOL) onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de oprichting van zorgcoöperaties in Reek en Zeeland. Dit na de eerdere oprichting van een coöperatie in Schaijk. BOL houdt hiervoor een enquête en twee informatieavonden op donderdag 28 februari in Het Wapen van Reek en op donderdag 7 maart in De Garf te Zeeland.

Inwoners van Reek en Zeeland hebben een enquêteformulier en een uitnodiging ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten worden de plannen gepresenteerd en aansluitend bestaat de mogelijkheid vragen te stellen aan een panel dat bestaat afgevaardigden van verschillende instanties. Tijdens de informatieavonden wordt ook een eerste uitslag van de enquête gegeven. De aanvang is 19.30 uur.

De op te richten zorgcoöperaties willen de leefbaarheid behouden voor iedere inwoner maar in de eerste plaats voor kwetsbare ouderen en mensen die zorg nodig hebben.

Het initiatief wordt gesteund door de gemeente Landerd, BrabantZorg, Thuiszorg Pantein, Mooiland en RIGOM.