Planning Kindcentrum wordt een probleem

Share

B&W hebben naar aanleiding van vragen van de RPP de planning voor de bouw van het Kindcentrum bekend gemaakt.

Wij denken dat deze krappe planning nu volstrekt onhaalbaar is geworden.

De RPP vraagt zich af waarom het college van B&W niet open en eerlijk communiceert over de werkelijke prognose van de bouwtijd.

Op de website van de gemeente is bij de rubriek veelgestelde vragen te lezen dat de oplevering van de casco bouw van de school is gepland op 31 december 2013. B&W gaan er vanuit dat het Kindcentrum Zeeland gereed is aan het begin van schooljaar 2014-2015.

Volgens de (interne) detailplanning zou de bouw van het Kindcentrum (zonder bodemprocedure) moeten beginnen in de eerste week van 2013. De bouw zou eind mei 2014 gereed moeten zijn.

In de planning gaat men ervan uit dat het bestemmingsplan half december 2013 onherroepelijk zou zijn. Men verwacht in dat geval eind maart 2013 te kunnen beginnen met de bouw. Eind mei 2014 zou de school vervolgens gereed moeten zijn.

U kunt de detailplanning van de bouw van het Kindcentrum Zeeland HIER inzien.

De schorsing van het bestemmingsplan door de Raad van State heeft echter tot gevolg dat er eerst een aanvullend verkeersonderzoek moet plaatsvinden ter beantwoording van de vragen over de parkeerproblematiek en om de door Goudappel Coffeng in hun second-opinion geconstateerde onduidelijkheden in de huidige verkeersonderzoeken weg te nemen.

Een dergelijk aanvullend onderzoek kost zeker een paar maanden extra tijd.

Vervolgens zal de Raad van State in de bodemprocedure beoordelen of de resultaten van het aanvullend onderzoek voldoende onderbouwing geven op de vraag of de parkeerbehoefte voldoende is ingevuld. Ook de overige bezwaren tegen het plan zullen op dat moment door de rechter worden bekeken. Mogelijk wordt dan opnieuw gevraagd naar aanvullend onderzoek.

De ervaring leert dat dergelijke procedures best wel een jaar kunnen duren.

Het is aannemelijk dat het Kindcentrum in het gunstigste geval net voor het schooljaar 2015-2016 gereed is. Als er nog meer problemen aan het licht komen is het zelfs mogelijk dat de bouw van de school op deze plek moet worden afgeblazen.

De RPP vindt het vreemd dat het college van B&W hierover niet open en eerlijk communiceert.