Provincie vraagt om vernietiging bouwvergunning

Share

De provincie Noord-Brabant heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd de bouwvergunning voor de geitenstal aan de Langstraat te Zeeland te vernietigen.

Volgens GS is de bouwvergunning in strijd met het algemeen belang en het recht.

Volgens GS geschiedt de voordracht na een zorgvuldige afweging van alle belangen en juridische adviezen. Dat betreft het belang van de volksgezondheid, de belangen van de gemeente en de ondernemer.

Opvallend is dat zowel de adviseur van de provincie als de landsadvocaat er op wijzen dat de gemeente in beginsel bevoegd was de bouwvergunning te verlenen.

De adviseur van de provincie betwijfelt echter of de gemeente in redelijkheid nog gebruik kon maken van deze bevoegdheid gelet op de omstandigheden van dat moment. In hun bestuurlijke afweging laat het college van GS het algemeen belang van de volksgezondheid en het voorzorgprincipe de doorslag geven.

U kunt de brief van de Provincie met het vernietigingsverzoek HIER inzien.

Het advies van de adviseur van de Provincie kunt u HIER inzien.