reactie RPP aankondiging onderzoek

Share

Naar aanleiding van de aankondiging door het College van B & W van Landerd dat er een integriteitdsonderzoek uitgevoerd zal worden, hebben wij de volgende reactie gepubliceerd:

Persbericht RPP:

De RPP steunt het besluit van het College van B & W om opdracht te geven voor een BING-onderzoek bij de gemeente Landerd.

Dit onderzoek dient zich niet alleen te richten op de procedure. Ook inhoudelijk zal bekeken moeten worden of bepaalde dossiers dienen te leiden tot het maken van nieuwe afspraken.

De RPP heeft verschillende keren op gepaste en zeer correcte wijze bij het College van B & W aandacht gevraagd voor de rol van wethouder van Dongen in het Voederheil-dossier.

Wij herhalen hier dat dit niet is ingegeven door wantrouwen richting wethouder van Dongen, maar juist ter voorkoming van de integriteitsdiscussie die nu aan de orde is.

Het ware beter geweest als onze oprechte zorgen eerder door het College van B & W waren onderkend. Niet alleen voor de betrokken personen, maar ook voor de gemeente Landerd.

Het is dan ook voor alle partijen goed om met het aangekondigde onderzoek snel orde op zaken te stellen.

Bestuur en fractie RPP.