Roland Werring stopt als raadslid

Share

Fractievoorzitter Roland Werring heeft aangegeven per direct te stoppen als lid van de gemeenteraad van Landerd.

Sinds 2002 is hij namens de RPP een zeer actieve en betrokken fractievoorzitter geweest. Als raadslid was Roland sterk in het debat, vasthoudend, met een goed politiek instinct. Op het scherpst van de snede en debatterend in duidelijke bewoordingen durfde hij zaken te benoemen zoals ze leefden onder de mensen. Aan politiek wollige uiteenzettingen had hij een broertje dood.

Hij was zeer actief in vele dossiers en bij vele bijeenkomsten aanwezig.  Naast het reguliere raadswerk was hij lid van de raadsenquête commissie geitenstal, lid van de benoemingscommissie burgemeester Doorn, voorzitter van de vertrouwenscommissie burgemeester Bakermans en jarenlang plaatsvervangend raadsvoorzitter.

In 2014 heeft Roland aangegeven dat dit zijn laatste 4 jaren zouden worden als raadslid. Begin 2017 moest hij noodgedwongen een stapje terug doen omdat er te veel hooi op de vork genomen was. De herstelperiode duurt echter langer dan gedacht en met een drukke aankomende verkiezingsperiode voor de boeg heeft Roland besloten om nu te stoppen. Hij blijft actief voor onze partij als lid van de RPP-werkgroep en samen met Harold van den Broek, nauw betrokken bij het dossier Aldi in Reek.

Harold van den Broek neemt nu definitief de rol van fractievoorzitter op zich.

Voor al zijn inzet zijn wij Roland veel dank verschuldigd.

Het bestuur van RPP Landerd