RPP initiatief tegen collegebesluit weigering supermarkt Reek Zuid

Share

Het college van B en W van Landerd besloot op 18 april jl. geen medewerking te verlenen aan de komst van een Aldi discounter op bedrijventerrein Reek-Zuid. Veel mensen uit Reek zijn het niet eens met dit besluit. Een eigen supermarkt is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Dit is voor het bestuur van de RPP aanleiding om de mensen in het dorp te mobiliseren. We willen hiermee het college van B en W overtuigen van het belang van een winkel in Reek. Doel is dat het college het initiatief gaat steunen en zich gaat inzetten voor de vestiging van een supermarkt in Reek.

Wij zijn van mening dat er goede redenen zijn om mee te werken aan het verzoek van de Aldi. Er is een grote behoefte is aan een supermarkt in Reek, het is een enorme verbetering voor de leefbaarheid in het dorp. De houding van het college dat een dergelijke winkel in een centrum thuishoort, gaat in dit geval niet op. In het hart van Reek is geen geschikte plek beschikbaar. Het bedrijventerrein Reek-Zuid ligt op nog geen tweehonderd meter van het centrum en is daarom prima geschikt.

De ligging van de locatie is volgens ons niet het enige voordeel van een Aldi op Reek-Zuid. Tot op heden verloopt de grondverkoop op die plek zeer slecht, de exploitatie van Reek-Zuid laat dieprode cijfers zien. Meewerken aan de komst van de discounter betekent concreet dat er vijfduizend vierkante meter grond verkocht kan worden wat zeshonderdduizend euro aan inkomsten oplevert. Daarnaast wordt het gebied voor andere ondernemers ook interessanter.

De RPP wil samen met de inwoners van Reek een duidelijk signaal afgeven richting het college van B en W en de gemeenteraad. Het college zegt altijd open te staan voor geluiden uit de gemeenschap maar nu laten ze het afweten en voelen de inwoners van Reek zich in de steek gelaten.

Daarom beleggen wij een bijeenkomst voor alle lokale verenigingen, clubs, organisaties, belangengroepen en inwoners om gezamenlijk het belang van een supermarkt voor ons dorp onder de aandacht te brengen. Samen staan we sterker. We willen bereiken dat het gemeentebestuur met een positieve insteek in overleg treedt met de initiatiefnemers en provincie Noord-Brabant.

Belangstellenden zijn uitgenodigd om dinsdag 2 mei om 19.30 uur de bijeenkomst bij te wonen in Het Wapen van Reek.