RPP, Progressief Landerd en VVD bundelen hun krachten

Share

Op 25 november kunnen de inwoners van Landerd zich middels een referendum uitspreken over de toekomst van hun gemeente. De RPP heeft besloten om samen met Progressief Landerd en de VVD gezamenlijk één campagne te gaan voeren. Bij het referendum worden aan de inwoners zes keuzes voorgehouden. De drie partijen adviseren om te kiezen voor de Maashorstgemeente. Het vormen van een Maashorstgemeente was ook het voorstel van het vorige college, een grote groene gemeente met Uden en (een deel van) Bernheze.

Volgens onze fractievoorzitter Roland Werring ligt het voor de hand dat de drie partijen intensief gaan samenwerken in de aanloop naar het referendum. “Onze krachtige dorpen zullen hun kracht behouden in de nieuwe sterke Maashorstgemeente”. Er ontstaat een gemeente die een antwoord kan geven op de behoeften van inwoners. Daarbij ontstaan nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan initiatieven die vanuit de inwoners ontstaan. Dat is een boodschap die we met zijn drieën al lang uitdragen en waar wij, en veel inwoners, erg enthousiast over zijn.”

De RPP heeft altijd gezegd dat de kwaliteit van de herindeling veel belangrijker is dan de snelheid. De gemeenteraad van Bernheze heeft aangegeven dat men nu niet wil herindelen maar samenwerken. De deur is niet definitief dichtgeslagen.

Op termijn is een herindeling met (een deel van) Bernheze dus nog steeds mogelijk. Bovendien is de haalbaarheid van de andere herindelingsopties in het referendum op dit moment ook niet bekend omdat er nog geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden met de mogelijke partners.

Daarom vinden wij de Maashorstgemeente de beste keuze voor de toekomst.

Wij zullen, samen met Progressief Landerd en de VVD, de komende weken gebruiken om de inwoners van Landerd te informeren over de Maashorstgemeente. Nadere informatie is de komende tijd te vinden op de websites van de drie partijen en op www.facebook.com/referendumlanderd.