RPP tegen verlagen grondprijs grote kavels

Share

De RPP is tegen het voorstel van B&W om de grondpriojzen van 5 grote bouwkavels te gaan verlagen. Deze verlaging kost 386.212 euro, een bedrag dat op een andere wijze veel beter ingezet zou kunnen worden om de woningmarkt te stimuleren.

RPP fractievoorzitter Roland Werring heeft in de raadsvergadering van 13 december aangegeven dat wij liever hadden gezien dat dit geld wordt ingezet om de onderkant van de huizenmarkt te stimuleren.

Deze grote kavels met een oppervlakte van 1.100 tot 1.500 m2 zijn alleen interessant voor mensen met een bovenmodaal inkomen. Het gaat totaal om 6.683 m2 bouwgrond.

Bij kleine kavels kan je met hetzelfde bedrag 25 gegadigden helpen in plaats van de 5 die nu een korting zullen krijgen op de grondprijs.

Dit heeft ook tot gevolg dat er meer lokale bedrijven werk hebben of materialen kunnen leveren.

Bovendien zijn juist starters en ouderen de doelgroepen die we beter willen bedienen.

Deze gemeentelijke korting op deze grote kavels heeft ook negatieve gevolgen voor particuliere eigenaren van andere grote bouwkavels (BiO en Ruimte voor Ruimte) die in het verleden forse bedragen hebben betaald aan de gemeente om het bouwrecht te verkrijgen. Deze mensen zullen hun prijzen noodgedwongen ook moeten laten zakken.

Wij denken bovendien dat de voorgenomen korting geen extra verkopen tot gevolg zal hebben: de markt voor grote kavels zit volledig op slot omdat veel mensen hun huidige woning niet kunnen verkopen. Dit probleem hebben starters bijvoorbeeld niet.

De RPP vindt het daarom jammer dat de meerderheid van de Landerdse gemeenteraad toch akkoord ging met het voorstel.