RPP wil dorpskernen goed achterlaten voor herindeling

Share

RPP Landerd heeft donderdagavond 16 maart tegen de verkenning met de gemeente Uden gestemd. Niet omdat wij als partij tegen een herindeling zijn, integendeel zelfs, maar omdat we onze dorpskernen op een krachtige manier op de toekomst willen voorbereiden. Zowel in Reek, Schaijk en Zeeland zijn lopende plannen, die op een positieve manier bijdragen aan de leefbaarheid, nog niet voltooid.

In de raadsvergadering van 3 november 2016 ging de RPP al niet akkoord met het opstarten van een verkenning met alleen Uden om op basis daarvan tot een Maashorstgemeente te komen. Toch heeft onze partij constructief meegewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak, dat 16 maart 2017 op de raadsagenda stond. Het traject heeft ons echter niet tot andere inzichten gebracht.

Toekomstbestendig

De belangrijkste reden voor onze raadsleden om nu tegen een verkenning te stemmen, is het feit dat er in alle kernen van Landerd nog plannen lopen die op een zeer positieve wijze bijdragen aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van onze dorpen. “Denk aan de accommodatie voor sport en spel in Reek, het centrumplan in Schaijk en een gemeenschapshuis in Zeeland”, somt fractievoorzitter Harold van den Broek op. “We willen geen enkel risico lopen dat deze plannen door een herindeling de eindstreep niet halen. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering gaf burgemeester Bakermans aan dat een verkenning veel vraagt van het ambtenarenapparaat. Dit gaat ten koste van lopende zaken en dat willen wij niet.”

Daarom wil de RPP de komende twaalf maanden gebruiken om deze plannen op een goede manier af te ronden. “ Het referendum gaf slechts één overduidelijke uitslag: een Maashorstgemeente met Uden, Landerd en (een gedeelte van) Bernheze”, stelt Van den Broek. “Een variant die op dit moment niet haalbaar is. Alle overige opties laten slechts een lichte voorkeur zien. Het niet akkoord gaan met de verkenning geeft ons en de burgers mooi de kans om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de koers voor de herindeling te bepalen.”