RPP wil fietspad Reek – Schaijk herstellen

Share

De RPP vraagt aandacht voor de slechte staat van de fietspaden tussen Reek en Schaijk. Onze fractievoorzitter Roland Werring heeft aangegeven dat zowel inwoners van de gemeente Landerd als toeristen hier veelvuldig gebruik van maken. Hij wil van het college van B en W graag weten wanneer de herstelwerkzaamheden van de asfaltlaag afgerond zijn.

Onze fractie is wordt regelmatig aangesproken door inwoners over het feit dat het fietspad er al langere tijd zeer slecht bij ligt. Naast een door ouderen uit Landerd veel gebruikte route, is dit ook een belangrijke fietsroute voor schoolgaande kinderen uit Schaijk naar Grave. Daarnaast heeft het college meermaals de ambitie uitgesproken om Landerd toeristisch goed op de kaart te zetten. Daar horen mooie fietspaden bij.

Enige tijd geleden leek het erop dat de gemeente aan de gang ging met het opnieuw asfalteren van het fietspad tussen Reek en Schaijk, als voorbereiding op het nieuwe toeristische seizoen. Diverse beschadigingen zijn weggeschuurd en ook zijn er gaten geboord in het fietspad maar daar is het bij gebleven. Het fietspad ligt er al maanden op dezelfde belabberde wijze bij. Gelukkig zijn er nog geen meldingen bekend van ongevallen, maar de kans daarop wordt door het intensieve gebruik steeds groter.

Daarom heeft onze fractie vragen gesteld aan het college. Wij willen weten waarom de werkzaamheden aan dit fietspad niet al voor de start van het toeristische seizoen zijn opgeleverd. Tevens willen wij weten wanneer het dan wel opgeleverd gaat worden.