RPP wil een openbare bijeenkomst over Centrumplan Schaijk

Share

De RPP heeft met verbazing kennis genomen van het voornemen van het college van B&W om een besloten bijeenkomst te organiseren over het Centrumplan Schaijk. Wij zijn in principe tegen besloten vergaderingen en overleggen als dit soort zaken moet worden besproken. Daarom heeft onze fractievoorzitter Roland Werring vragen gesteld aan het college van B&W.

Naast het feit dat het centrumplan reeds meermaals in het openbaar in raadsvergaderingen is besproken, en B&W dus de mening van de politiek partijen kent, denken wij dat het nu in beslotenheid bespreken van dit dossier niet zal leiden tot een snelle verdere uitwerking van de randvoorwaarden waar de raad reeds over besloten heeft.

Sterker nog: dit zal leiden tot tegenstand en irritatie en partijen die nu geen kennis kunnen nemen van het overleg zullen de hakken in het zand kunnen zetten waardoor er weer vertraging op gaat treden.

Tevens wil de RPP voorkomen dat de besloten discussie leidt tot het doordrukken van het plan wat geen draagvlak heeft bij de burgers van Schaijk.

Ons inziens zou het college van B&W geleerd moeten hebben van de situatie rond de slechte communicatie bij het Kindcentrum in Zeeland.

Het Centrumplan Schaijk betreft een ontwikkeling die alle burgers aangaat en met name de burgers en ondernemers die ook direct in het centrum gevestigd zijn en ook bezig zijn met ontwikkelingen in het betreffende gebied.

De RPP vindt dan ook dat deze uitgenodigd moeten worden om de discussie tussen de door u uitgenodigde partijen (openbaar) te volgen.

Raadsleden zouden zich niet in de discussie moeten mengen, maar vooraf luisteren naar de inbreng van de aanwezigen.

De RPP is benieuwd naar de beantwoording van onze vragen door B&W.

 

 

 

“In principe is de RPP tegen besloten vergaderingen en overleggen waarin dit soort zaken moet worden besproken”, laat fractieleider Roland Werring weten.