Second opinion verkeersonderzoek Kindcentrum openbaar

Share

De bezwaarmakers hebben een second opinion laten opstellen van de verkeersonderzoeken voor het Kindcentrum Zeeland. Dit rapport is nu openbaar.

De RPP was al van mening dat het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek onder de maat was. Wij werden hierbij echter niet gesteund door de coalitiepartijen.

Wij zijn daarom erg benieuwd hoe Progressief Landerd zich zal gaan opstellen na het lezen van de second opinion. Deze partij heeft in het verleden aangegeven alleen akkoord te gaan met de bouw van het Kindcentrum op het Morgenzon terrein als verkeerskundig onderzoek aantoont dat er geen problemen ontstaan. Onze “verkeersambassadeur” en PL wethouder Hetty Tindemans is bovendien verantwoordelijk voor het slechte verkeersonderzoek dat nu onderwerp van discussie is.

In het rapport van Goudappel Coffeng bv, worden de volgende conclusies getrokken:

….Op basis van een beschouwing van de memo’s van Advin (januari en september 2012), de notitie van de gemeente (maart 2012) en het vastgestelde bestemmingsplan (april 2012) is onze conclusie dat de onderbouwing op een aantal aspecten onduidelijk, niet eenduidig en onvolledig is. Hierdoor ontstaat het beeld dat de uiteindelijke parkeeroplossing niet in overeenstemming is met de verwachte vraag. Het gevolg is dat de kans op foutparkeren in de omgeving, met name op het piekmoment tijdens het halen van de kinderen, toeneemt, wat leidt tot verkeersveilige situaties….

U kunt het rapport van de second opinion HIER inzien.

De conclusies uit het rapport waren voor de Raad van State een belangrijke reden om het bestemmingsplan te schorsen.

De rechter constateerde hierbij het volgende:

….Op grond van deze stukken en het verhandelde ter zitting is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet vast komen te staan dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig zullen zijn voor de ontwikkeling in het plan. Daarbij is van belang dat onvoldoende duidelijk is hoe bij het betrekken van bestaande parkeerplaatsen bij de invulling van de parkeerbehoefte van het Kindcentrum rekening is gehouden met de bestaande parkeerbehoefte van voorzieningen en woningen in de omgeving en op welke wijze rekening is gehouden met de maximale planologische invulling van het plangebied. Voor de beoordeling hiervan is nader onderzoek nodig in de bodemprocedure….

…punt 5. Gelet op het voorgaande ziet de voorzitter ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen en gelet op de betrokken belangen aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. In verband hiermee behoeven de overige betogen geen bespreking…..

De RPP was al van mening dat het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek onder de maat was. Onze argumenten werden echter niet gesteund door de coalitiepartijen.

Dit was vreemd omdat ook Progressief Landerd (PL) in het verleden heeft verklaard dat men alleen akkoord ging als er geen verkeersproblemen zouden ontstaan als gevolg van de bouw van de school.

Wij zijn erg benieuwd hoe PL zich zal gaan opstellen na het lezen van de second opinion. Onze “verkeersambassadeur” en PL wethouder Hetty Tindemans is bovendien verantwoordelijk voor het slechte verkeersonderzoek dat nu onderwerp van discussie is.