Stand van zaken coalitieonderhandelingen

Share

Na de verkiezingen heeft de grootste partij, de Vereniging Herindelen Landerd (VHL), het initiatief genomen voor een informatieronde. Er zijn gesprekken gevoerd met de andere partijen om te onderzoeken met welke partijen verder onderhandeld gaat worden om te proberen een coalitie te vormen.

De partijen CDA en DS’97 zijn al vrij snel afgevallen omdat deze partijen van mening zijn dat een gemeentelijke herindeling op dit moment nog niet aan de orde is. Dit onderwerp bleek een belangrijk breekpunt voor VHL.

Het verslag van de eerste gespreksronde kunt u vinden op de website van de gemeente via deze LINK.

Daarna hebben de vervolggesprekken plaatsgevonden met VHL, Progressief Landerd (PL) en de VVD, onder leiding van formateur Fred Swaab. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een coalitie.

Het coalitieprogramma 2014 – 2018 is intussen bekend gemaakt. U kunt de inhoud van het  HIER  inzien.

Ook de kandidaat wethouders zijn bekend: Jos Roelofs voor VHL, Moritz Böhmer voor PL en Hans Vereijken voor de RPP.

Het is de bedoeling dat de drie wethouders in de raadsvergadering van 22 mei worden benoemd.

One comment on “Stand van zaken coalitieonderhandelingen