Sterkte/Zwakte-analyse Landerd

Share

De Sterkte/Zwakte-analyse van de gemeente Landerd is eindelijk klaar. Nu kan de discussie over de toekomst van Landerd echt beginnen.

In het rapport “Sterkten & zwakten in beeld” heeft het bureau Necker van Naam de sterkten en zwakten van de gemeente Landerd in beeld gebracht. De RPP heeft dit gevraagd bij de vaststelling van de Strategische Visie 2020 in de raad.

De analyse zal gebruikt worden voor de politieke discussie die binnenkort zal plaatsvinden.

U kunt het rapport en de eerste reactie van het college HIER vinden.

In onze regio is de discussie over de toekomst al geruime tijd gaande:

Eerst vond burgemeester Jos Heijmans van Bernheze dat Landerd zich maar aan moest sluiten bij Bernheze en Maasdonk.

Vervolgens vond de provinciale Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant dat Landerd de samenwerking moest zoeken met de gemeenten Veghel en Uden om zo op termijn samen met Boekel een nieuwe gemeente te gaan vormen.

Begin 2013 vond de gemeenteraad van Oss dat het bespreekbaar was dat het dorp Schaijk op termijn deel zou uitmaken van de gemeente Oss. Over de rest van Landerd werd met geen woord gerept.

Eind maart sprak Roel Augsteijn, waarnemend burgemeester van Maasdonk, zich in het Brabants Dagblad uit over de toekomst van de gemeente Landerd: hij was van mening dat Schaijk zich maar moet gaan aansluiten bij Groot-Oss, Reek bij het Land van Cuijk en Zeeland bij Uden-Veghel.

En in Landerd bleef het tot dusver stil.

De RPP is blij dat we nu eindelijk kunnen beginnen met de discussie over dit belangrijke onderwerp.

Op maandag 1 juli zal de analyse ook besproken worden met de inwoners van Landerd tijdens een bijeenkomst in de Phoenix te Schaijk.

De RPP zal zich de komende periode gaan verdiepen in de analyse om vervolgens de politieke discussie aan te gaan.

Als u over dit belangrijke onderwerp uw mening kenbaar wilt maken of als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met een van onze raadsleden.