Tag Archives: accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid: wethouder moet huiswerk opnieuw doen

In de voorbereidende raadsvergadering van 30 oktober werd het accommodatiebeleid besproken. Wethouder Raaijmakers kreeg het meteen aan de stok met de gemeenteraad na zijn uitspraak dat er niet gesproken mocht worden over dorpshuis de Garf. Dit schoot de aanwezige raadsleden in het verkeerde keelsgat. De wethouder moet van de raad het stuk terugnemen en eerst opnieuw om tafel met de gebruikers van de accommodaties.

Eerder had het college van B&W al voor de beurt gesproken door in een brief aan de gemeenteraad te suggereren dat de Garf op termijn gesloten zou worden. Deze uitspraak werd gedaan in het kader van een voorstel om geld voor de vervanging van het meubilair van de Garf in te zetten om gaten in de exploitatie van het Kindcentrum te dichten.

Dit was voor de RPP fractie aanleiding om kritische vragen te stellen. Wij zijn van mening dat de dorpshuizen een belangrijke functie hebben in onze gemeenschappen en dus ook naar behoren moeten kunnen blijven draaien.

B&W werden vervolgens teruggefloten door de gemeenteraad.

Het was daarom heel onverstandig van wethouder Raaijmakers om de gemeenteraad opnieuw de pas af te snijden als het om de Garf gaat. De raadsleden waren ook kritisch op de defensieve aanpak van B&W als het gaat om de gemeentelijke accommodaties: de wethouder moet zijn huiswerk nu opnieuw gaan doen en eerst om tafel met de gebruikers.