onderwerpen over bedrijventerreinen

Grote ambities gaan samen met hoge risico’s

Dit college van CDA, DS’97 en VHL geeft aan dat zij grote ambities hebben. Dit komt tot uiting in de kader nota voor 2017. Er is niks mis met grote ambities, maar als deze samengaan met hoge risico’s, waarvan de rekening in de toekomst wordt gelegd, dan trap de RPP op de rem.

Het is een politieke doodzonde om nieuwe colleges op te zadelen met financiële problemen die het gevolg zijn van een te groot ambitie nivo van je eigen college.  Een voorbeeld daarvan is het overschot op sociaal domein in 2016 niet te reserveren i.v.m. de vergrijzing maar uit te geven voor andere zaken. Tegen het uitdrukkelijke advies van de accountant.

M.b.t. de Grex (grondexploitaties) heeft de RPP helaas gelijk gekregen bij de door Harold van den Broek meermaals geuite bedenkingen over de verwachtingen van gronduitgifte bij industrieterrein Voederheil.  Door ondoordachte  prognoses door het toenmalige college is er inmiddels meer dan 1,5 miljoen afgeboekt voor deze gronden. Dit mag niet meer gebeuren.

Door juiste aanpassingen door het college hebben wij er nu meer vertrouwen in ondanks dat hier wel meer energie gestoken mag worden in het aan de man brengen van de gemeentelijke gronden.

Ook over het voornemen van het college om € 350.000,= te besteden aan 1 duurzame stal, is de RPP  duidelijk. Dit voorstel moet van tafel. Als er duurzame maatregelen genomen moeten worden dan hebben wij liever dat er 100 boeren en burgers dit doen met een subsidie van € 3500,= dan 1 grote ondernemer met € 350.000,=. Het vreemde is ook dat de vraag helemaal niet uit de markt komt maar dat dit college hier om onduidelijke redenen zelf mee komt. (Doe democratie ??)

Verder hoopt de RPP dat het college ook openstaat voor kritiek en niet probeert alle voorstellen door de  raad “te rammen”. Goede kritiek maakt een voorstel beter wat in belang is van onze burgers.
Fractie voorzitter RPP Landerd

Roland Werring