Tag Archives: BING onderzoek

resultaten BING onderzoek

De gemeenteraad van Landerd heeft op 3 februari jl. het advies van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) behandeld.

Wij zijn blij dat de RPP in het rapport van BING wordt vrijgepleit van betrokkenheid bij de anonieme brief.

Wij keuren het af dat sommigen – bewust of onbewust – een klein aantal mensen verdacht hebben gemaakt door te suggereren dat de anonieme brief zeer gedetailleerde informatie bevatte die alleen bij insiders bekend zou zijn.

Op basis van de conclusies in het rapport en na inzage in de anonieme brief trekken wij, maar ook het CDA en Progressief Landerd, de conclusie dat de informatie in de brief ook bij geïnteresseerden bekend kan zijn.

Wij zijn blij dat wethouder van Dongen wordt vrijgepleit van enige vorm van belangenverstrengeling.

BING heeft wel geadviseerd dat er aanvullende afspraken nodig waren om de op de loer liggende schijn van belangen verstrengeling te voorkomen, als gevolg van de combinatie van als makelaar/adviseur en wethouder Ruimtelijke Ordening.

Wij zijn tevreden dat het college van B&W dit advies van BING meteen heeft overgenomen.

 

BING advies is openbaar

Het College van B&W heeft het advies vrijgegeven van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) over de bestaande regels en afspraken m.b.t. integer handelen door bestuur en de ambtelijke organisatie. Het onderzoek door BING is uitgevoerd naar aanleiding van anonieme … read more