Tag Archives: centrumplan Schaijk

Podiumbijeenkomst Centrumplan Schaijk

Al jaren klinkt binnen Schaijk de roep om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren. De gemeente Landerd heeft nu overeenstemming bereikt met de ontwikkelaars van het Centrumplan Schaijk: Movement Real Estate en Van der Heijden/Megens. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor een nieuw dorpshart in Schaijk.

Op 28 januari 2015 organiseert de gemeente in de Phoenix een podiumbijeenkomst over het plan. Tijdens deze avond wordt de informatie breed gepresenteerd voor alle geïnteresseerden. De aanvang is 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening door wethouder Hans Vereijken,
  2. Stedenbouwkundige uitwerking en openbare ruimte,
  3. Presentatie van Bouwdeel 1 en Bouwdeel 1,
  4. Invloed op Schaijk en het vervolgproces,
  5. “Waar moet ik zijn voor een woning of een winkel?”,
  6. Toelichting door klankbordgroepleden,
  7. Vragen, vervolg en sluiting.

Het project wordt vervolgens op 11 februari besproken in de voorbereidende raadsvergadering en op 26 februari valt het besluit in de raadsvergadering.