Tag Archives: centrumplan Zeeland

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland. Het plan blijft overeind maar het artikel over het houden van evenementen moet worden geschrapt.

U kunt de uitspraak HIER inzien.

Wij vragen ons wel af wat het nut nog is van een grote zaal in het gebouw nu evenementen niet zijn toegestaan.

Ook vragen wij ons af waarvoor de provinciale subsidie is afgegeven: de relatie met de doelen uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) wordt zo steeds vager.