Tag Archives: Chris School

RPP stelt vragen aan de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek uitgevoerd naar het project Wapen van Reek.

Op 30 december j.l heeft de RKC haar bevindingen aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Dit was voor ons aanleiding tot het stellen van vragen.

De bevindingen van de rekenkamercommissie (RKC) riepen bij ons een aantal vragen op.

U kunt de bevindingen van de RKC HIER inzien.

Na het lezen van het document zijn wij van mening dat er aspecten zijn die onvoldoende belicht worden.

Het lijkt erop dat de commissie niet alle stukken heeft ingezien. Ook wekt het werkdocument bij ons de indruk dat belangrijke betrokkenen door de commissie niet zijn geïnterviewd.

In dat licht bevreemd het ons ook dat het college van B&W heeft aangegeven dat het rapport geen aanleiding geeft tot aanvullende opmerkingen.

We hebben daarom een aantal vragen gesteld waarvan wij vinden dat ze eerst beantwoord dienen te worden om vervolgens een zorgvuldige behandeling in de gemeenteraad mogelijk te maken.

U kunt onze vragen HIER inzien.